Hvad er forskellen på ratepension og en livsvarig pension? 

 • Hvad er forskellen på ratepension og livsvarig pension?

  Der er flere forskelle på ratepension og livsvarig pension. Det gælder både, når du indbetaler, og når du i sidste ende skal have opsparingen udbetalt.

  Når du indbetaler til en ratepension, er der en begrænsning på, hvor meget du maksimalt må indbetale for at få fuldt skattefradrag. Det betyder, at du i 2022 maksimalt kan indbetale 59.200 kroner på en ratepension for at få fuldt fradrag. I 2023 kan du maksimalt indbetale 60.900 kroner på en ratepension for at få fuldt fradrag. Med en ratepension får du opsparingen udbetalt i rater over en periode på mellem 10 og 30 år, og der betales almindelig indkomstskat af udbetalingerne. Dermed sikrer du dig en fortsat løbende indtægt, når du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. 

  Når du indbetaler til en livsvarig pension, er der ingen begrænsninger på, hvor meget du må indbetale for at få fuldt skattefradrag. Med en livsvarig pension fortsætter udbetalingerne, så længe du lever, og der betales almindelig indkomstskat af udbetalingerne. Du får dermed tryghed for din indkomst hele livet, også hvis du lever meget længe.

  Danica Pension anbefaler, at du får udbetalt din pension hele livet. En ratepension kan undervejs laves om til en livsvarig pension, mens det omvendte ikke er muligt. For at bibeholde fleksibilitet i din pensionsplanlægning anbefaler vi derfor, at du først indbetaler på en ratepension og derefter indbetaler på en livsvarig pension.

  Du har mulighed for at tilknytte forsikringer på dine indbetalinger til både ratepension og livsvarig pensionsopsparing. Det gælder forsikringer, der sikrer udbetaling til dine efterladte, hvis du falder bort , samt forsikringer, der sikrer fortsat indbetaling til din pensionsopsparing, hvis du i en periode mister din erhvervsevne.

  Ønsker du rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.