Hvem får opsparingen, hvis jeg dør?

 • Hvor kan jeg se, hvem der i dag er begunstiget på min ordning? 

  Det kan du se i netpension under Pension & forsikring. Klik på Pensionsoversigt og dernæst Dødsfald.

 • Hvem er nærmeste pårørende? 

  Er begunstigelsen oprettet efter 1. januar 2008, vil nærmeste pårørende (i prioriteret rækkefølge) være:

  a - Ægtefælle/registreret partner (kreditorbeskyttet)

  b - Samlever som du har fælles bopæl med på dødstidspunktet og venter, har, eller har haft et barn sammen med eller har levet sammen med i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet. (kreditorbeskyttet)

  c - Livsarvinger inklusiv adoptivbørn og deres livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn) (kreditorbeskyttet)

  d - Arvinger efter testamente (kreditorbeskyttet)

  e - Arvinger efter arveloven (far, mor, bror, søster, mormor, morfar, farmor, farfar) (kreditorbeskyttet)


  Efterlades der ingen nærmeste pårørende, sker udbetalingen til forsikringstagers dødsbo (ikke kreditorbeskyttet)

   

  Er begunstigelsen oprettet før 1. januar 2008, vil nærmeste pårørende (i prioriteret rækkefølge) være:

  a - Ægtefælle (kreditorbeskyttet)

  b - Livsarvinger inklusiv adoptivbørn og deres livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn) (kreditorbeskyttet)

  c - Arvinger efter testamente (kreditorbeskyttet)

  d - Arvinger efter arveloven (far, mor, bror, søster, mormor, morfar) (kreditorbeskyttet)


  Efterlades der ingen nærmeste pårørende, sker udbetalingen til boet (ikke kreditorbeskyttet)

 • Hvordan udfylder jeg begunstigelseserklæringen?

  Med en begunstigelseserklæring fortæller du os, hvem der skal have din pensionsordning, når du dør. Kun du kan udfylde erklæringen, men vi hjælper dig gerne med rådgivning.

  Sammen med erklæringen vil du modtage en vejledning i, hvordan du gør. Du er også velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25.

 • Hvem kan jeg begunstige?

  Ved skattefrie livsforsikringer er der ingen begrænsninger på, hvem du kan indsætte.

  Når det gælder fradragsberettigede pensionsordninger, kan du begunstige følgende personer:

  • Nærmeste pårørende
  • En eller flere fra kredsen af nærmeste pårørende (kun a, b, c). Og alene a og b hvis begunstigelsen er fra før 1. januar 2008). Se også spørgsmålet om nærmeste pårørende ovenfor.
  • En separeret / fraskilt ægtefælle eller en registreret partner
   • Stedbørn og deres livsarvinger
   • En navngiven person med bopæl hos forsikringstager eller dennes livsarvinger *

   

  Er der ingen begunstigelse, vil udbetalingen ske til dit dødsbo og blive fordelt til dine arvinger på samme måde som andre aktiver. Herefter er ordningen ikke længere kreditorbeskyttet.


  * Den navngivne person skal blot have fælles bopæl med forsikringstageren den dag, du underskriver begunstigelsen, behøver ikke være på dødsfaldstidspunktet. Vær opmærksom på, at du i begunstigelseserklæringen skal krydse af, at begunstigelsen skal gælde, selv om I ikke bor sammen på dødsfaldstidspunktet.

 • Kan jeg vælge en sekundær begunstiget?

  Ja, du skal blot tydeligt notere i begunstigelseserklæringen, hvem der er primær og sekundær begunstiget.
 • Hvordan kan jeg gøre udbetalingen til særeje?

  Det kan du gøre ved at udfylde denne blanket sammen med begunstigelseserklæringen.

  Her skal du blandt andet tage stilling til, om du ønsker et skilsmissesæreje, et fuldstændigt særeje eller et kombinationssæreje. Det kan være en god ide at få rådgivning fra en advokat, inden du udfylder blanketten.