Hvem får opsparingen, hvis jeg dør?

 • Hvor kan jeg se, hvem der i dag er begunstiget på min ordning? 

  Det kan du se i netpension under Pension & forsikring. Klik på Pensionsoversigt og dernæst Dødsfald.

  ca1df534-00090256-7b350c59
 • Hvem er nærmeste pårørende? 

  Er begunstigelsen oprettet efter 1. januar 2008, vil nærmeste pårørende (i prioriteret rækkefølge) være:

  1 - Ægtefælle/registreret partner

  2 - Samlever, som du har fælles bopæl med på dødstidspunktet og venter, har, eller har haft et barn sammen med eller har levet sammen med i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet.

  3 - Livsarvinger inklusiv adoptivbørn og deres livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn)

  4 - Arvinger efter testamente

  5 - Arvinger efter arveloven (far, mor, bror, søster, mormor, morfar, farmor, farfar)


  Efterlades der ingen nærmeste pårørende, sker udbetalingen til forsikringstagers dødsbo.

   

  Er begunstigelsen oprettet før 1. januar 2008, vil nærmeste pårørende (i prioriteret rækkefølge) være:

  1 - Ægtefælle 

  2 - Livsarvinger inklusiv adoptivbørn og deres livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn) 

  3 - Arvinger efter testamente 

  4 - Arvinger efter arveloven (far, mor, bror, søster, mormor, morfar) 


  Efterlades der ingen nærmeste pårørende, sker udbetalingen til boet. 

 • Hvordan udfylder jeg begunstigelseserklæringen?

  Med en begunstigelseserklæring fortæller du os, hvem der skal have din pensionsordning, når du dør. Kun du kan udfylde erklæringen, men vi hjælper dig gerne med rådgivning.

  Sammen med erklæringen vil du modtage en vejledning i, hvordan du gør. Du er også velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25.

 • Kan jeg vælge en sekundær begunstiget?

  Ja, du skal blot tydeligt notere i begunstigelseserklæringen, hvem der er primær og sekundær begunstiget.
 • Hvordan kan jeg gøre udbetalingen til særeje?

  Det kan du gøre ved at udfylde denne blanket sammen med begunstigelseserklæringen.

  Her skal du blandt andet tage stilling til, om du ønsker et skilsmissesæreje, et fuldstændigt særeje eller et kombinationssæreje. Det kan være en god ide at få rådgivning fra en advokat, inden du udfylder blanketten.