Spar ekstra op nu


Indbetal nu, så får indbetalingen skattemæssig virkning i 2022. Vi indberetter til skattemyndighederne for dig.

Du kan spare ekstra op på

  • Danica Balance
  • Danica Link
  • Danica Select

Ring til os, hvis din pensionsordning er en Danica Traditionel eller en Tidspension med garanti
Er din pensionsordning en Danica Traditionel eller en Tidspension med garanti, skal du ringe til os på 70 11 29 29, så vi kan rådgive dig om, hvilke andre opsparingsmuligheder du har.

Så nemt er det

1. Udfyld formularen
2. Indbetal det ønskede beløb via din bank og skriv dit CPR-nummer på indbetalingen

Betal inden 3. april 2023
Vær opmærksom på, at du skal betale inden den 3. april 2023, hvis betalingen skal have skattemæssig virkning for indkomståret 2022.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 11 29 29.


Udfyld formularen

Du kan maksimalt indbetale 59.200 kroner (2022). Beløbsgrænsen er inklusive alle ratepensioner og tidsbegrænsede livrenter, som du indbetaler til andre steder.

Ratepensionen udbetales løbende i 10 til 30 år, og du skal betale almindelig indkomstskat af udbetalingerne.
Du har fradrag for indbetalinger op til 54.500 kroner (2022). Ved større indbetalinger skal fradraget for indskud som udgangspunkt fordeles med 1/10 årligt i 10 år. Hvis du er selvstændig og ikke driver din virksomhed i ApS eller A/S, kan du dog indbetale op til 30 procent af årets overskud på din pensionsopsparing uden at binde dig til yderligere indbetalinger.
Du kan højst indbetale 5.500 kroner (2022) om året, og du har ikke fradrag for indbetalingen.
  Et forsikringsnummer er 11 cifre. Det ligner du har skrevet dit forsikringsnummer forkert. Prøv venligst at skrive det igen.

Indbetaler du til rate- eller
aldersopsparinger i andre selskaber?

Vær opmærksom på, at vi ikke kan se, hvad du indbetaler til ratepension og aldersopsparing andre steder.

Reglerne for, hvor meget du maksimalt kan indbetale og få fradrag for, gælder på tværs af selskaber.

Alle oplysninger sendes krypteret og er dermed ikke synlige for andre end dig og modtageren.