Tidligere års afkast på Danica Balance

Her kan du se tidligere års afkast i Danica Balance uden garanti. Afkastene er før pensionsafkastskat.
Aftagende risikoforløb 2010 2011 20122013 20142015 2016 2017 2018  2019
Mix højt risikoforløb
30 år til pension
17,2 -8,3 16,8 16,0 11,5 7,8 6,3 12,3 -9,8  25,5
Mix højt risikoforløb
15 år til pension
13,1 -3,3 13,2 9,8 9,3 5,0 8,6 10,8 -8,3  22,3
Mix højt risikoforløb
5 år til pension
11,6 -1,4 11,8 7,6 8,4 3,9 7,3 8,3 -5,6  16,9

          
Aftagende risikoforløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mix middel risikoforløb
30 år til pension
16,1 -6,9 15,8 14,3 10,9 7,0 6,6 11,5 -9  23,7
Mix middel risikoforløb
15 år til pension
11,6 -1,5 11,9 7,7 8,5 4,0 7,5 8,4 -5,8  17,3
Mix middel risikoforløb
5 år til pension
10,4 0,0 10,8 5,9 7,8 3,1 6,3 6,6 -3,7  13,2

          
Aftagende risikoforløb 2010 20112012 2013 20142015 20162017 2018 2019
Mix lavt risikoforløb
30 år til pension
14,5 -5,0 14,4 11,9 10 5,9 6,9 10,1 -7,7  21,1
Mix lavt risikoforløb
15 år til pension
10,2 0,3 10,5 5,5 7,7 2,9 6,6 6,5 -3,6  13,0
Mix lavt risikoforløb
5 år til pension
9,3 1,4 9,7 4,2 7,2 2,3 5,5 5,2 -2,0  9,9

          
Faste risikoforløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019
Mix højt fast risikoforløb 7,1 10,1 -7,7 21,1 
Mix middel fast risikoforløb 7,0 7,8 -5,1  15,9
Mix lavt fast risikoforløb 5,9 5,3 -2,1  10,0
 
100% Offensiv 6,3 12,3 -9,8 25,5 
100% Mix 8,6 5,8 -3,4  12,5
100% Defensiv 4,7 2,8 0,9 4,3 

Vær opmærksom på at tallene er historiske, og at tidligere afkast ikke kan bruges til at sige noget om fremtidige afkast.