Investerer i at fremme den grønne omstilling 

I Danica Pension ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til fortrinsvis 1,5 grader. Derfor er vores ambition at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050, hvilket vi blandt andet indfrier ved at investere målrettet i den grønne omstilling. Frem mod 2030 er målet at investere minimum 100 milliarder kroner i virksomheder og projekter, der aktivt bidrager til den grønne omstilling.

”Vores investeringstilgang er bundet op på, at grøn omstilling og attraktive afkast til kunderne går hånd i hånd. Vi har sat ambitiøse mål for investeringer i grøn omstilling, da vi fuldt og fast tror på, at de investeringer både giver værdi til vores kunders pensionsopsparinger og er til gavn for samfundet.

 

 Poul Kobberup, investeringsdirektør i Danica Pension

I dag har vi  investeret 53,2 milliarder kroner i den grønne omstilling.Fra 2019 til slutningen af 2023 havde vi femdoblet investeringerne i den grønne omstilling fra cirka 10 milliarder kroner til godt 50 milliarder kroner. Disse investeringer var defineret ud fra daværende best practice, hvor vi fremover definerer investeringer i grøn omstilling ud fra EU’s taksonomi og en anerkendt standard for  grønne obligationer.

Hvordan investerer vi i grøn omstilling?

Vi søger at understøtte den grønne omstilling gennem forskellige typer af investeringer. Det omfatter både aktier, obligationer og alternative investeringer over hele verden samt danske ejendomme. Vi følger rapporterings- og definitionsanbefalinger fra F&P til at opgøre vores investeringer i grøn omstilling.  

Det betyder, investeringerne i grøn omstilling enten er klassificeret som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU’s taksonomi eller efterlever Principper for Grønne Obligationer fra the International Capital Market Association. 

Neden for kan du se, hvordan det samlede beløb i grøn omstilling fordeler sig på forskellige typer af investeringer.

Få flere detaljer om vores opgørelse og definitioner for
investeringer i grøn omstilling

 

Q&A

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.