En typisk kunde med Danica Balance Mix Middel risiko og 20 år til pension har i 2021 fået et afkast på hele 17,9 procent efter omkostninger, hvilket er bedst blandt de kommercielle pensionsselskaber. For kunder med høj risiko og 30 år til pension har afkastet været 23,6 procent, mens en kunde med lav risiko og 5 år til pension har fået et afkast på 6,1 procent. I 2021 har det altså givet højere afkast, jo højere risiko man har, og det skyldes især de kraftigt stigende aktiemarkeder. Kunder med et større sikkerhedsnet og dermed mindre risiko – eksempelvis i form af en garanti – har altså fået lavere afkast.

"Vi har i Danica Pension holdt os til vores langsigtede investeringsstrategi, og vi er glade for, at det igen i år har ført til, at kunderne har fået et af markedets absolut bedste afkast."Investeringsdirektør, Poul Kobberup.

”2021 har stået i genåbningens tegn, og kombinationen af udrulningen af vacciner over en stor del af verden, gigantiske hjælpepakker i USA og Europa og stærke regnskaber fra virksomhederne har ført til et nyt godt afkastår, hvor risiko er blevet belønnet,” siger Danica Pensions investeringsdirektør, Poul Kobberup og fortsætter:

”Vi har i Danica Pension holdt os til vores langsigtede investeringsstrategi, og vi er glade for, at det igen i år har ført til, at kunderne har fået et af markedets absolut bedste afkast.” Vi bemærker her at vores alternative investeringer inden for Private equity og infrastruktur har leveret ekstraordinære gode afkast i 2021.

Over de seneste tre år har en kunde i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fået afkast på hele 54,3 procent efter omkostninger, hvilket er højst blandt alle Danmarks pensionsselskaber og -kasser.

”Investering af pensionsmidler er langsigtet, og derfor er det glædeligt, at vores portefølje og strategi nu over flere år har givet rigtig gode afkast, som skaber økonomisk tryghed for vores kunder,” siger Poul Kobberup.


Usikker indgang i et nyt år

Det er dog også vigtigt at påpege, at pensionskunderne ikke kan forvente lige så høje afkast i de kommende år, som de seneste år har budt på.

”2021 lukkede med en række bekymrende elementer, som kører videre her i 2022. Der er stor usikkerhed om, vi kommer til at se nye coronavarianter i 2022, og hvad de betyder for samfundene og dermed de finansielle markeder. Derudover er det helt store emne netop nu, om usikkerheden om inflationen fortsætter langt ind i 2022, eller om vi får løst problemerne med forsyningskæderne,” siger Poul Kobberup.

Fortsætter inflationen med at være høj igennem 2022, er det forventeligt, at især den amerikanske centralbank bliver nødt til at hæve renterne hurtigere end ventet, og det kan potentielt slå opsvinget ned og skabe negative vinde på de finansielle markeder, som vil smitte af på pensionskundernes afkast.

Poul Kobberup påpeger, at selv hvis inflationen er midlertidig, og der kommer styr på hele coronasituationen uden nye og mere smitsomme varianter, så skal vi ikke forvente så høje afkast, som vi har set de seneste år.

"Vi kan ikke forvente samme grad af medvind på de finansielle markeder i de kommende år, og det indstiller vi vores porteføljer efter."Investeringsdirektør, Poul Kobberup.

”Det er vigtigt at sige, at de tre seneste år har været ekstraordinære og nærmest historisk gode, når det kommer til at skabe afkast til pensionskunderne. Vi kan ikke forvente samme grad af medvind på de finansielle markeder i de kommende år, og det indstiller vi vores porteføljer efter. Vi følger konstant, hvad der sker på markederne, og tager løbende bestik af situationen,” siger Poul Kobberup og fortsætter:

”Derfor er det ikke vores anbefaling, at man som pensionskunde begynder at ændre risiko, hvis der opstår turbulens på markederne. Coronakrisen i marts 2020 viste, hvor vigtigt det er at have is i maven, og kunderne kan være sikre på, at vi som altid er på bolden i forhold til hele tiden at optimere kundernes porteføljer.”

Du kan dagligt følge udviklingen i dit personlige afkast på netpension eller i Mobilpension, men husk, at pensionsopsparing er en langsigtet investering.