Tjek tallet

Tjek din årsopgørelse for 2022 på SKAT.dk, hvis du vil se, om du har indbetalt mere end de 59.200 kroner, du får fradrag for. Se information fra SKAT på årsopgørelsen under "vær opmærksom på".

Indbetaler du mere end 59.200 kroner hos os, får du automatisk fradrag for din indbetaling, fordi vi overfører pengene til en livsvarig pension. Indbetaler du andre steder, bør du være opmærksom på hvor meget der i alt er indbetalt til ratepension, da du kun kan få fradrag- eller bortseelsesret for  59.200 kroner på en ratepension.

Har du sparet for meget op

Det beløb, du har indbetalt for meget, kan du få overført til en livsvarig pension. Med en livsvarig pension får du et fradrag på op til cirka 52 procent, hvis du betaler topskat.

Sådan gør du

For at vi kan overføre pengene til en livsvarig pension, skal du udfylde en blanket fra SKAT og sende den til os sammen med kopi af dine skatteoplysninger.

Du finder, hvad vi skal bruge, på SKAT.dk under "Skatteoplysninger". Du behøver kun at sende os det, der er anført under overskrifterne:

  • Arbejdsgiver ordn. samt suppl. engangsydelser
  • Privattegnede pensionsordninger

Hvis kun én af disse overskrifter findes under dine "Skatteoplysninger", beder vi dig notere det på den udskrift, du sender til os.

Trin for trin

Følg SKATs vejledning på siden. Bemærk: Brug venstre eller højre kolonne på siden alt efter, om du selv har oprettet pensionsordningen, eller du har den via din arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du både har indbetalt til en privat ordning og via din arbejdsgiver, så er det den private ordning – den du selv har oprettet – at ændringen skal ske på.