Bygninger er en af de helt store klimasyndere og står for en stor del af den globale CO2-udledning. I januar 2021 satte Danica Ejendomme, som investerer i ejendomme på vegne af Danica Pension, derfor konkrete mål for, hvor meget CO2-udledningen fra danske ejendomme skulle reduceres med i de kommende år i forhold til 2019-niveauet. Et år senere er man allerede nået i mål med CO2-reduktionsmålene for 2023 og 2025 på henholdsvis 30 og 37 procent, da CO2-udledningen allerede nu er reduceret med 40 procent.

"Som en af de største spillere på ejendomsmarkedet har vi et medansvar for at vende udviklingen og gøre ejendomme til en medspiller i den grønne omstilling."adm. direktør i Danica Ejendomme, Michael Nielsen.

”Som en af de største spillere på ejendomsmarkedet har vi et medansvar for at vende udviklingen og gøre ejendomme til en medspiller i den grønne omstilling. Jeg er derfor stolt over, at vi har rykket os så meget på kort tid og allerede nu har indfriet vores 2025-målsætning. Det er ikke udtryk for, at vi var uambitiøse, tværtimod. Vi har fået bedre styr på vores ejendomme og iværksat en række klimatiltag, der har båret frugt hurtigere end forventet. Ikke mindst har vi også været begunstiget af, at energiforsyningen i Danmark er gået over til grønnere energi,” siger Michael Nielsen, adm. direktør i Danica Ejendomme, og tilføjer:

”Vi er overbeviste om, at vores klimafokus er den helt rigtige vej at gå for samfundet og ikke mindst for vores pensionskunderne. Vi mener, at klimatiltag også vil give bedre afkast til pensionskunderne, da vi oplever en øget efterspørgsel efter bæredygtige ejendomme.”

Grøn energiforsyning og nye klimatiltag

Konkret er CO2-udledningen fra danske ejendomme reduceret med 2.891 ton fra 7.234 ton i 2019 til 4.343 ton i 2021. Det er primært sket på baggrund af, at det centrale energisystem i højere grad er baseret på vedvarende energikilder. Derudover har Danica Ejendomme også selv iværksat en række tiltag som indkøb af mere grøn strøm, bedre overvågning af energiforbruget samt omlagt fra naturgas til fjernvarme. I 2022 vil Danica Ejendomme revurdere de eksisterende målsætninger, men fastholder målet for CO2-reduktionen på 69 procent i 2030 indtil videre.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi bæredygtigt har rykket os så langt på så kort tid. CO2-udledningen fra ejendomme er en af de helt store klimasyndere, og derfor spiller det også en stor rolle i Danica Pensions målsætning om at bidrage til den grønne omstilling,” siger Michael Nielsen.

Fakta om Danica Ejendomme:

  • Er en del af Danica Pension og investerer i ejendomme på vegne af Danica Pensions 800.000 pensionskunder
  • Er en af Danmarks største ejendomsinvestorer med en portefølje på i alt 37 milliarder kroner. I Danmark ejer Danica Ejendomme 116 ejendomme
  • 31 procent af porteføljen består af erhvervsejendomme. 22 procent består af butikscentre
  • Boligejendomme og projektbyggerier tegner sig hver især for 21 procent

Fakta: Hovedpunkter i Danica Ejendommes bæredygtighedsstrategi

  • Konkrete mål for, hvor meget ejendomsporteføljens CO2-udslip skal reduceres i de kommende år. Reduktionsmålene lyder på 30 procent i 2023, 37 procent i 2025 og 69 procent i 2030. Alt sammen ift. 2019-niveau
  • I 2023 skal alle væsentlige byggematerialer, som Danica Ejendomme indkøber, have en miljøvaredeklaration (EPD)
  • Alt nybyggeri, som igangsættes i 2021 og senere, skal som udgangspunkt have et DGNB Guld-certifikat. Alle større renoveringsprojekter, som igangsættes i 2021 og senere, skal resultere i minimum en DGNB-sølv-certificering af ejendommen
  • Danica Ejendomme ønsker at fremme cirkulariteten af byggematerialer og at anvende genbrugsmaterialer.