På årets generalforsamlinger hos nogle af de største amerikanske virksomheder støttede vi aktionærforslag, der skulle få dem til at forbedre rapporteringen af deres arbejde med diversitet og inklusion. Selvom bestyrelserne anbefalede at stemme imod forslaget, blev det vedtaget hos betalingsfirmaet American Express og jernbaneselskabet Union Pacific Corporation.

”Det er en vigtig sejr for os og de øvrige aktionær og et konkret bevis på, at vi som et stort pensionsselskab med 500 milliarder kroner under forvaltning kan være med til at skabe forandring i de samfund, vi investerer i.”siger Dorte Eckhoff, chef for samfundsansvar i Danica Pension

”Det er en vigtig sejr for os og de øvrige aktionær og et konkret bevis på, at vi som et stort pensionsselskab med 500 milliarder kroner under forvaltning kan være med til at skabe forandring i de samfund, vi investerer i. Virksomheder skal tage ansvar for at skabe diversitet og inklusion og være med til at nedbryde barrierer og skabe en kultur, hvor alle respekteres og har lige muligheder uanset kønsidentiteter, alder, etnicitet, religion og nationalitet,” siger Dorte Eckhoff, chef for samfundsansvar i Danica Pension, og fortsætter:

”Et vigtigt skridt for at nå det mål er at skabe gennemsigtighed, så vi som investor bedre kan gå i dialog og sikre, at de rent faktisk leverer på diversitetsspørgsmål og tager hånd om potentielle udfordringer. Vi holder blandt andet øje med kønsfordelingen i bestyrelsen og topledelsen og resten af organisationen, hvordan forhindres diskrimination, og hvordan de arbejder med diversitet- og inklusionsaspekter i forfremmelser, rekruttering eller kompetenceudvikling.”

Vi var også med til at vedtage, at IT-selskaberne Paycom og IBM skal styrke rapporteringen af deres strategi og arbejde med diversitet. På generalforsamlingerne hos Caterpillars, UPS, Charter Communications og Berkshire Hathaway gik vi også imod bestyrelsen og stemte for lignende forslag, der dog ikke blev vedtaget.

”Mindst 27 procent af aktionærerne bakkede op om forslaget, hvilket viser, at investorverdenen har vendt blikket mod diversitetsdagsordenen. I og med forslagene blev vedtaget hos andre selskaber håber vi, det kan skabe momentum og få endnu flere aktionærer om bord, så vi kan få flere selskaber til at forbedre transparensen. Vi kommer hvert fald til at fortsætte med at forsøge at påvirke selskaber på diversitets- og inklusionsspørgsmål,” forklarer Dorte Eckhoff.


Diversitet er god forretning

Der er efterhånden en del evidens for, at der er en sammenhæng mellem diversitet og bedre resultater, innovation og vækst. Ifølge Dorte Eckhoff giver det en ekstra dimension til vigtigheden af diversitetsspørgsmål, hvilket hænger godt sammen med vores ambition om at levere attraktive afkast og bidrage til en positiv samfundsudvikling.

”Diversitet og en inkluderende kultur åbner op for forskellige og mere nuancerede synspunkter, som baner vejen for mere mangfoldige løsninger og bedre beslutninger.”siger Dorte Eckhoff

 

”Diversitet og en inkluderende kultur åbner op for forskellige og mere nuancerede synspunkter, som baner vejen for mere mangfoldige løsninger og bedre beslutninger. Det er en medvirkende faktor til, hvor godt selskabet klarer sig finansielt, som i sidste ende har en positiv effekt på afkastet til vores kunders pensioner. Derfor er diversitets- og inklusionsspørgsmål også en del af vore samlede vurdering, når vi udvælger investeringer, og ved at presse på for større gennemsigtighed kan vi skærpe og øge ledelsens diversitetsfokus og bidrage til at forløse selskabets vækstmuligheder,” siger Dorte Eckhoff og uddyber:

”Vi er dog fuldt opmærksomme på, at det tager tid at ændre strukturer og mønstre, men skal det lykkes, er der brug for konkrete målsætninger, initiativer, opfølgning og transparens. Det arbejder vi også selv med, hvor vi eksempelvis har sat målsætninger for kønssammensætningen på ledelsesniveau og iværksat en række initiativer, der skal skabe øget diversitet og inklusion i måden, vi driver forretning på.”