Med virkning fra 1. januar 2022 forhøjer Danica Pension kontorenter i flere af rentegrupperne i det traditionelle produkt. Kontorenten er den rentesats, vi knytter til Danica Traditionel. Renten fastsættes løbende og kan ændres til udgangen af en måned.

Du kan ikke længere vælge Danica Traditionel. For fortsat at sikre, at udlodningen af den opsparede bonusreserve sker rettidigt, er det derfor nødvendigt at forhøje kontorenten i nogle rentegrupper. Derudover forhøjer Danica Pension kontorenterne i flere af rentegrupperne som følge af, at vi i 2021 har set væsentligt højere afkast til pensionskunderne end forventet, samtidig med at vi fremadrettet forventer et lidt højere afkast.

De højere kontorenter betyder, at cirka 225.000 kunder i Danica Traditionel kan se frem til højere kontorenter fra begyndelsen af 2022. Det vil altså sige, at kundernes depoter forrentes med mere fra 2022.

Du kan se ændringerne i kontorenten i Danica Traditionel herunder, ligesom vi har samlet en række spørgsmål og svar. Hvis du har andre spørgsmål, eller ønsker rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os, og du kan samtidig se ændringen i netpension og Mobilpension. I Netpension kan du ligeledes se, hvilken rentegruppe din pensionsordning er i.

Kontorenter i procent før/efter 1. januar 2022 i de oprindelige Danica Pension rentegrupper (før PAL-beskatning)

 

Rentegruppe
D1
D2
 D3 D4
Kontorente pr. 31. december 2021
1,0
1,8
 1,8 1,8
Kontorente pr. 1. januar 2022
2,0
3,0
 4,0 6,0
Kontorenter i procent i de oprindelige Danica Pensionsforsikring rentegrupper (før PAL-beskatning) fastholdes og gælder fortsat efter 1. januar 2022

Rentegruppe1 3 4
Kontorente
2,0 3,5 4,0 8,0

Du kan se i netpension, hvilken rentegruppe du er i.

 

Hvorfor ændrer Danica Pension kontorenterne i Danica Traditionel?
Afkastet det seneste halve år har været væsentligt bedre end forventet, samtidig med at vi nu fremadrettet også forventer et lidt højere afkast.

Hvorfor ændres kontorenten ikke i Danica Pensionsforsikring?
I ændringen i kontorenterne den 1. juni 2021 er der taget højde for, at bonusreserverne udledes rettidigt for rentegrupperne i Danica Pensionsforsikring.

Hvad betyder de ændrede kontorenter for mig som kunde?
Kontorenten er den rente, som tilskrives pensionsordningen. En forhøjelse af kontorenten vil derfor betyde, at din pensionsopsparing vil få tilskrevet en højere rente. Og omvendt hvis kontorenten falder, så vil din pensionsopsparing få tilskrevet en lavere rente.

Bør jeg som kunde foretage mig noget efter ændringerne?
Nej, du behøver ikke at foretage dig noget. Vi anbefaler fortsat, at eksisterende kunder i Traditionel fortsætter med at spare op i deres eksisterende pensionsordning i Traditionel, dels på grund af et højt garantiniveau og dels som følge af fortsat attraktive kontorenter. Derudover er Traditionel et godt produkt for kunder, der er tæt på pension og ønsker høj grad af sikkerhed. Hvis du vil høre mere om dine muligheder og vores anbefalinger, kan du booke et møde med en af vores rådgivere.

Hvem fastsætter reglerne for placering i rentegruppe?
Det er Finanstilsynet, der har fastlagt fælles brancheregler for, hvordan den traditionelle bestand skal opdeles i rentegrupper, og hvornår der skal foretages rentegruppeskift. Du kan læse mere om opdelingen i rentegrupper her.