Nedsættelsen af kontorenten sker som følge af et markant negativt investeringsafkast i 1. halvår af 2022 på grund af uroen på de finansielle markeder.

Du kan se ændringerne i kontorenten i Danica Traditionel herunder, ligesom vi har samlet en række spørgsmål og svar. Hvis du har andre spørgsmål, eller ønsker rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os, og du kan samtidig se ændringen i Netpension og Mobilpension. I Netpension kan du ligeledes se, hvilken rentegruppe din pensionsordning er i.


Kontorenter i procent før/efter 1. juli 2022 i de oprindelige Danica Pension rentegrupper (før PAL-beskatning)
Rentegruppe
D1
D2
 D3 D4
Kontorente pr. 30 juni 2022
2,0
3,0
 4,0 6,0
Kontorente pr. 1. juli 2022
0,0
3,0
 4,0 6,0

 

Kontorenter i procent i de oprindelige Danica Pensionsforsikring rentegrupper (før PAL-beskatning) fastholdes og gælder fortsat efter 1. juli 2022

Rentegruppe1 3 4
Kontorente
2,0 3,5 4,0 8,0

Du kan se i netpension, hvilken rentegruppe du er i.

 

Hvorfor ændrer Danica Pension kontorenten i rentegruppe D1 i Danica Traditionel?
Afkastet det seneste halve år har været væsentligt lavere end forventet, samtidig med at bufferne i den pågældende rentegruppe er faldet væsentligt. Bufferen er penge, som er lagt til side i gode år, hvor afkastet har oversteget kontorenten. Pengene bliver så brugt i år, hvor der er mindre gode resultater.

Hvorfor ændres kontorenten ikke i de øvrige rentegrupper?
Bufferne i de øvrige rentegrupper har stadig en størrelse, så det i øjeblikket ikke er nødvendigt med en nedsættelse af kontorenten her.

Hvad betyder den ændrede kontorente for mig som kunde?
Kontorenten er den rente, som tilskrives pensionsordningen. En nedsættelse af kontorenten vil derfor betyde, at din pensionsopsparing vil få tilskrevet en lavere rente. Og omvendt hvis kontorenten stiger, så vil din pensionsopsparing få tilskrevet en højere rente.

Bør jeg som kunde foretage mig noget efter ændringerne?
Nej, du behøver ikke at foretage dig noget. Vi anbefaler fortsat, at eksisterende kunder i Traditionel fortsætter med at spare op i deres eksisterende pensionsordning i Traditionel, da det er et godt produkt for kunder, der ønsker høj grad af sikkerhed. Hvis du vil høre mere om dine muligheder og vores anbefalinger, kan du booke et møde med en af vores rådgivere.

Hvem fastsætter reglerne for placering i rentegruppe?
Det er Finanstilsynet, der har fastlagt fælles brancheregler for, hvordan den traditionelle bestand skal opdeles i rentegrupper, og hvornår der skal foretages rentegruppeskift. Du kan læse mere om opdelingen i rentegrupper her.