Det private pensionsfradrag fylder 100 år og blev første gang kendt i Skatteloven fra 10. april 1922. Inden da havde der eksisteret fradrag for indbetalinger til pension via arbejdsgiver, men det var fremsynet allerede dengang at indføre mulighederne for fradrag for indbetalinger, der lå ud over dét. På den måde ønskede man at fremme de private opsparinger som et supplement til pensionsopsparinger via arbejdsgiver og på den måde opnå endnu større økonomisk tryghed i pensionslivet.

Vores seniorøkonom, Britt Dinesen Christiansen, er dykket ned i historiebøgerne for at gøre os klogere på, hvilken rolle fradraget har spillet igennem et helt århundrede. Hun fortæller:

”Det er unikt, at rigtig mange danske pensionister i en international sammenligning kan se frem til enten at øge eller bibeholde deres levestandard, når de går ind i pensionslivet. Vi har været fremadsynede i Danmark, hvilket i høj grad kan tilskrives Schlüter-regeringens startskud i slut 1980’erne til udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne. Og senest i 2018 blev indbetalinger til pensionsopsparing gjort endnu mere fordelagtige gennem det ekstra pensionsfradrag.”

Når man får fradrag for sine indbetalinger til pension i dag, betyder det omvendt, at man skal betale skat af de penge, man får udbetalt som pensionist. Foruden sikring af ens pensionstilværelse er det gode ved den løsning, at de udskudte skatter, som betales på pensionsudbetalingstidspunktet, er med til at finansiere velfærden og de ydelser, man på det tidspunkt gør brug af. Danskernes pensionsformue lød i 2020 på knap 4.600 milliarder kroner, så det er bestemt ikke småpenge, der er tale om.

Der er sket meget siden dengang for 100 år siden, og princippet om at få fradrag for indbetalinger til pension øger isoleret set stadig incitamentet til at spare op til alderdommen, og det har også vist sig at være med til at sikre, at Danmark ofte bliver fremhævet blandt de lande med det bedste pensionssystem.

”Ved at spare op i målrettet pensionsopsparing får du i dag en skattefordel via pensionsfradraget. Det øger incitamentet til at spare op til fremtiden og er med til at sikre, at vi i endnu højere grad kan opretholde vores levestandard i pensionslivet.”Seniorøkonom, Britt Dinesen Christiansen

”Ved at spare op i målrettet pensionsopsparing får du i dag en skattefordel via pensionsfradraget. Det øger incitamentet til at spare op til fremtiden og er med til at sikre, at vi i endnu højere grad kan opretholde vores levestandard i pensionslivet. Det ved vi, at langt de fleste danskere ønsker, siger Britt Dinesen Christiansen”

Tilbage i 1922 kunne man højst opnå fradrag for en årlig indbetaling på 400 kroner. Derudover var kravet for at opnå fradrag, at indbetalingen skulle anvendes til forsikringer, der havde et forsørgelsesformål. Der er ikke længere begrænsninger på, hvor meget man må indbetale på sin pensionsopsparing for at få fradrag, men til gengæld gælder kravet om forsørgelsesformål stadig. Man kan få fradrag for indbetalinger til livrenter og ratepension, og derudover blev fradraget for pensionsindbetalinger yderligere fordelagtiggjort ved, at der i 2018 blev indført et ekstra fradrag for indbetaling til pension.

At det danske pensionssystem ofte fremhæves som et af verdens bedste skyldes primært, at det sikrer indkomsten gennem offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og private pensionsordninger. Danskernes samlede pensionsformue var som tidligere nævnt i 2020 på knap 4.600 milliarder kroner, og opsparingen tog rigtig fart fra 1990’erne, hvor udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne for alvor satte ind og flere og flere faggrupper blev indbefattet af obligatoriske pensionsordninger. Derudover er der fordelagtige vilkår på eksempelvis beskatning af de afkast, man opnår på sin pensionsopsparing.