Der kom i december 2023 data for det første år med øremærket barsel fra Jobindsats. Disse tal viser, at de nybagte fædre har taget barselstiden til sig. Fra juli 2022 til juli 2023 er det samlede antal personer på barselsdagpenge uændret, men der er store kønsmæssige forskelle. Antallet af mænd på barsel er på landsplan steget med 40 procent.

Tendensen med at mænd tager mere barsel, har vi set gennem længere tid, men den øremærkede barsel har fået den udvikling til at tage yderligere fart.

Britt Dinesen Christiansen, Seniorøkonom, Danica Pensi
on

”Det er interessant, at vi nu kan se en så stor og markant stigning i fædre på barsel allerede inden for bare det ”Det er interessant, at vi nu kan se en så stor og markant stigning i fædre på barsel allerede inden for bare det første år. Det tyder på, at det med den øremærkede barsel er noget, som folk rent faktisk har taget til sig og udlever,” fortæller vores seniorøkonom, Britt Dinesen Christiansen, og tilføjer:

”Det er for tidligt at sige, hvor effektfuld den øremærkede barsel bliver, men der er allerede tegn på, at mændene i højere grad kommer på banen. Det er positivt på både økonomi og opgavefordelingen derhjemme. Og det kan på sigt få betydning for kvinder og mænds lønforhold, og på længere sigt også have betydning for pensionsformuen, at mænd i højere grad deltager på hjemmefronten i barnets første leveår,” slutter Britt Dinesen Christiansen

Målingen er fra Jobindsats, og den viser nye tal for modtagere af barselsdagpenge. Statistikken gør det nu muligt at følge med i den mere aktuelle udvikling i kvinder og mænd på barsel. Det er især interessant som følge af den øremærkede barsel, der blev indført den 2. august 2022, hvor forældre til børn født fra og med denne dato har øremærket en del af barslen til henholdsvis kvinden og manden.​

Hvis du er interesseret i at vide, hvor meget det kan koste at holde barsel og få input til, hvordan det kommer til at påvirke din pension, kan du læse mere her.

Læs mere om barsel