En typisk kunde med Danica Balance Mix Middel risiko og 20 år til pension har i første kvartal af 2022 fået et afkast på -5,3 procent efter omkostninger, hvilket naturligvis skal ses i sammenhæng med de høje afkast, vi har oplevet de foregående år. Renten er steget det sidste kvartal, hvilket har påvirket obligationskurserne og betyder, at kunder med mange obligationer vil have oplevet et afkast på ned til -9,8 procent. Til gengæld betyder rentestigningerne, at fremtiden ser bedre ud for obligationer.

Hold hovedet koldt, og tænk langsigtet.Poul Kobberup, investeringsdirektør i Danica Pension

Allerede inden Rusland invaderede Ukraine, var der udfordringer i forhold til den stigende inflation i USA og Europa, og centralbankerne var i gang med at rulle den meget lempelige pengepolitik tilbage.

”Vi har haft en global økonomi, som har været massivt understøttet af både penge- og finanspolitik, hvilket har medført, at vi på trods af coronanedlukninger ser et meget stærkt arbejdsmarked både i USA og Europa, men også et stort pres på forsyningskæder, så produktionen ikke kan følge med. Det er så blevet kombineret med en forfærdelig krig i Europa mellem to lande, som er store leverandører på energi og fødevarer, hvilket sætter yderligere pres på inflationen.” siger vores investeringsdirektør, Poul Kobberup og fortsætter:

”Det betyder, at centralbankerne stopper obligationsopkøb og hæver styringsrenten, hvilket påvirker aktie- og obligationskurserne på kort sigt. Der er dog fortsat forventning om pæne vækstrater i både USA og Europa, men krigen giver stor usikkerhed, om hvor vi ender henne. Dette til trods forventer vi stadig positive afkast i 2022 – om end det bliver i den lave ende og med store udsving. De stigende obligationsrenter som har medført tab i årets første tre måneder, har dog også betydet, at renten investeringsmæssigt nu er langt mere attraktiv end tidligere.”


Det er vigtigt i situationer som denne at holde hovedet koldt og ikke gå i panik

”Langt størstedelen af kunderne oplever negative afkast i første kvartal uanset risikoprofil. Aktierne har været nede med -12 procent i år, men er kommet noget tilbage, så de ved udgangen af første kvartal ligger på -6,1 procent, hvilket viser, hvor hurtigt det kan vende. Vi anbefaler ikke, at kunderne ændrer risikoprofil under stor uro, da det kan lede til dårlige beslutninger. Hold hovedet koldt, og tænk langsigtet. ” slutter Poul Kobberup.

Følg med i dit afkast

Du kan dagligt følge udviklingen i dit personlige afkast på netpension eller i Mobilpension, men husk, at pensionsopsparing er en langsigtet investering.