Efter en sommer med faldende renter og stigende aktie- og obligationskurser, vendte realiteterne tilbage i august og september. I USA var inflationstallet højere end forventet, den amerikanske centralbank satte styringsrenten op med 0,75 procent og centralbanken udtalte, at den kommer til at gøre det nødvendige for at få bugt med inflationen.

”Det satte gang i fornyede rentestigninger og aktiekursfald, som er fortsat efter den amerikanske centralbank endnu engang mødtes i september og bekræftede strategien om at stramme renteskruen”, fortæller vores investeringsdirektør, Poul Kobberup, og fortsætter:

”Den europæiske centralbank er i gang med samme øvelse og hævede også den europæiske styringsrente med 0,75 procent efter sommerferien. Samtidig kæmper Europa fortsat med meget høje energipriser, som øger udgifterne for virksomheder og forbrugere. Det forventes derfor, at Europa ender i en recession, der betyder økonomisk nedgang og stigende arbejdsløshed”.

”Det er vores anbefaling, at man ikke ændrer risikoprofil under uro, da det kan lede til, at man potentielt ikke får del i det opsving, der historisk set altid er kommet i kølvandet på en dårlig periode."

 

understreger Poul Kobberup

I USA forventes det ikke at ramme lige så hårdt, og amerikanerne kan formentlig undgå en recession og nøjes med en opbremsning af den økonomiske vækst.

”Den globale forbrugertillid er meget lav i øjeblikket, og det medfører forventninger om lavere indtjening i virksomhederne de kommende måneder, og det er dermed en medvirkende årsag til de faldende aktiekurser. Men det er netop også det, som centralbankerne sigter efter – at efterspørgslen efter varer og arbejdskraft falder, og at flaskehalse i produktionen bliver løsnet. Det er det, som skal få inflationen ned på et acceptabelt niveau”, siger Investeringsdirektør, Poul Kobberup.

Den kommende tid vil finansmarkederne fortsat svinge meget og være påvirket af inflationens udvikling. Går det for langsomt med at sænke inflationen, vil renterne stige og aktierne falde, hvorimod renter vil falde og aktier stige, hvis inflationen overrasker og går i nedadgående retning.

”Meget er allerede indregnet i de aktuelle aktiekurser, men om det er nok, vil tiden vise. Det går til gengæld typisk hurtigt, når aktiemarkedet vender, og derfor kan det ikke anbefales at prøve at ”time” markedet. Obligationskurserne er ved at være i et niveau, hvor de løbende rentebetalinger betyder, at afkastet på obligationer ser mere attraktivt ud fremadrettet. Det betyder også, at de blandede porteføljer forventes at begynde at virke igen, så aktier og obligationer igen typisk vil stige og falde modsat af hinanden. Det modsatte af det, vi har set de sidste ni måneder, hvor aktier og obligationer er faldet i takt”, fortæller Poul Kobberup.


Hvordan er det gået med afkastet?

Der har i 2022 været negative afkast på tværs af alle risikoprofiler, uanset tid til pension eller om der er valgt med eller uden garanti.

I årets første ni måneder har en typisk kunde med Danica Balance Mix Middel Risiko og 20 år til pension fået et afkast på -16,2 procent efter omkostninger. Danica Balance Ansvarligt Valg med 20 år til pension har givet et afkast på -16,7 procent, som altså er lidt lavere end for den almindelige Danica Balance.

Fordi der i Danica Balance Ansvarligt Valg er særligt fokus på bæredygtighed og ansvarlighed, er sammensætningen af investeringerne i de enkelte fonde forskellige fra dem i det almindelige Danica Balance. I 2022 har Offensiv Ansvarligt Valg givet lidt bedre afkast end den almindelige Offensiv, men Mix Ansvarligt Valg og Defensiv Ansvarligt Valg har givet lavere afkast end de tilsvarende fonde i det almindelige Danica Balance. Det skyldes blandt andet, at der endnu ikke indgår ejendomme i Danica Balance Ansvarligt Valg. Derfor lander afkastet i Danica Balance Ansvarligt Valg lidt lavere end afkastet på det almindelige Danica Balance.


Afkast i årets første ni måneder af 2022:


Danica Balance Middel Risiko 20 år til pension-16,2 %
Offensiv
-18,6 %
Mix-12,8 %
Defensiv-13,4 %
Danica Balance Ansvarligt Valg Middel Risiko
20 år til pension
-16,7 %
Offensiv Ansvarligt Valg-18,1 %
Mix Ansvarligt Valg-14,9 %
Defensiv Ansvarligt Valg-14,2 %

 

Afkastet for i år for Danica Balance uden garanti ligger mellem -12,8 og -18,6 procent. Jo højere risiko, jo større negativt afkast har man fået.

”Det er vores anbefaling, at man ikke ændrer risikoprofil under uro, da det kan lede til, at man potentielt ikke får del i det opsving, der historisk set altid er kommet i kølvandet på en dårlig periode. Hold hovedet koldt og tænk langsigtet, er vores klare anbefaling, understreger Poul Kobberup.


Er der skiftet risikoprofil eller ændret garanti i løbet af året, kan det betyde, at afkasttallene her i artiklen måske ikke stemmer helt overens med det personlige afkast. Det personlige afkasttal kan ses ved at logge på netpension eller Mobilpension.