Vi har besluttet at ekskludere russiske statsobligationer og russiske statsejede virksomheder fra investeringsporteføljer og -produkter. Implementeringen vil ske i det tempo og omfang, det er muligt i forhold til vores forpligtelser og vil blandt andet ske under hensyntagen til kontraktlige forpligtelser og mandater, godkendelse i investeringsfonde etc. og andre formelle godkendelser, samt vores mulighed for at foretage handler på markedet.

Vi støtter vores kunder med rådgivning og ekspertviden relateret til kundernes aktiviteter og økonomi, og vi overholder naturligvis gældende sanktioner indført af FN. Derudover har Danske Bank, som vi er en del af, taget en række øvrige initiativer, som du kan læse mere om her.