Som konsekvens af, at Danske Invest i Danmark skifter depotbank, er der lukket for handlen i investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index fra den 8. april klokken 17:00 og forventeligt til den 20. april klokken 06:00.

Danica Link og Danica Select giver mulighed for investering i en række fonde fra disse investeringsforeninger, og lukningen vil derfor også påvirke Danica Pensions kunder, der sparer op i disse to opsparingsprodukter.

For Danica Link-kunder betyder det, at handler, som er afgivet i de berørte fonde, tidligst kan gennemføres ved udgangen af den angivne periode.

For Danica Select-kunder betyder det, at der i den angivne periode ikke kan placeres handler i disse fonde.

Du kan læse mere om Danske Invests skifte af depotbank på deres hjemmeside.


Læs mere