Siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar har vi set et skift i kundernes ønske om at investere med et fokus på bæredygtighedstemaer som klima, miljø og sundhed. Konkret vælger 15 procent flere kunder siden krigens udbrud nu aktivt at investere deres pensionsmidler igennem løsningen Danica Balance Bæredygtigt Valg, hvor pengene blandt andet arbejder for at bidrage til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

"Når vores kunder taler med vores pensionsrådgivere om bæredygtighed, fylder spørgsmålet om vores afhængighed af russisk gas meget, blandt andet fordi det har været et fokus i dækningen af krigen."Mads Moberg Reumert, cheføkonom.

”Krigen i Ukraine har fået en række problematikker inden for bæredygtighed til at blive meget konkrete og aktuelle, og vi kan se på vores tal, at der er sket en ændring i kundernes måde at investere deres pensionsopsparing på. Vi ser, at flere af vores kunder aktivt vælger, at deres pensionsopsparing skal være med til at gøre en forskel”, siger vores cheføkonom Mads Moberg Reumert og påpeger at, danskernes samlede pensionsformue er på 4.600 milliarder kroner, og sættes nogle af dem i pensionsopsparinger, der fokuserer endnu mere på bæredygtighedsaspekter, kan vi virkelig skubbe den bæredygtige omstilling frem.

Det er særligt ét område inden for bæredygtighed, der har kundernes fokus:

”Når vores kunder taler med vores pensionsrådgivere om bæredygtighed, fylder spørgsmålet om vores afhængighed af russisk gas meget, blandt andet fordi det har været et fokus i dækningen af krigen. Så kundernes valg om at investere i bæredygtighedstemaer er altså et ønske om at sikre, at deres opsparing har fokus på at bidrage til den grønne dagsorden. Men vi oplever også et fokus hos vores kunder på helt basale menneskerettigheder, igen fordi krigen har gjort spørgsmålet meget konkret for folk,” slutter Mads Moberg Reumert.

Om Danica Balance Bæredygtigt Valg

Vores kunder kan vælge et investere en andel af eller hele deres pension i Danica Balance Bæredygtigt Valg, hvor investeringerne blandt andet har til formål at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og samtidig give kunderne attraktive afkast til pensionsopsparingen

I Bæredygtigt Valg er fokus på at investere i projekter og virksomheder, der eksempelvis producerer vedvarende energi, leverer klima- og sundhedsteknologi, sikrer rent drikkevand eller nedbringer overforbruget af ressourcer. 
Samtidig fravælges en række brancher for ikke at gøre skade på samfundet. Derfor vil der i denne løsning eksempelvis ikke blive investeret i virksomheder involveret i alkohol, fossile brændstoffer, gambling, kontroversielle våben, militært udstyr, pornografi eller tobak samt selskaber, der bryder menneskerettighederne og andre normer eller medvirker til vandforurening og bidrager til klimaforandringerne med mere.

Læs mere om Danica Balance Bæredygtigt Valg