Uvisheden skyldes, at man for lidt mere end et år siden lavede en politisk aftale, som i lang tid ikke har været udmøntet i lov. For folkepensionister indeholdt aftalen, at folkepensionen ikke længere skulle nedsættes med arbejdsindkomsten, ligesom ens ægtefælles arbejdsindkomst ikke længere giver lommesmerte hos folkepensionisten. Hvor det gik hurtigt med at vedtage afskaffelse af ægtefællemodregningen, har det andet ladet ventet på sig.
 
Derfor er jeg glad for, at Regeringen nu har fremsat et lovforslag om at afskaffe modregning i folkepensionen, når man er i arbejde – og med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023. Det vil bidrage til, at endnu flere folkepensionister vil arbejde, og at endnu flere fremtidige folkepensionister vil være i arbejde. 

Når man arbejder som folkepensionist, har man hidtil fået nedsat folkepensionen. Har man eksempelvis en månedlig arbejdsindkomst på 30.000 kr., ville man som enlig folkepensionist få 127.700 kr. i folkepension om året. Med de nye regler vil man fremadrettet få næsten 173.300 kr. Med andre ord en årlig gevinst før skat på over 45.000 kr., svarende til 2.350 kr. om måneden efter skat. Det er rigtig mange penge og dermed en mærkbar gevinst ved at blive på arbejdsmarkedet.

Jeg er overbevist om, at forslaget er noget, som kan mærkes hos mange arbejdende folkepensionister. 
 
Vi ser i Danica Pension frem til, at forslaget bliver endeligt vedtaget af Folketinget. Det vil være en forenkling af pensionssystemet, og gøre det lettere for den enkelte at få overblik over de økonomiske konsekvenser ved at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet.
 
Det vil give en stor gevinst både for de mange arbejdende pensionister, men også for samfundet, og for virksomhederne, der bedre kan fastholde en værdifuld og erfaren arbejdskraft.