For os er det vigtigt at tage et samfundsansvar og bidrage til den grønne omstilling. Det betyder, at vores mål er at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050, og at vores investeringer er på linje med Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Derfor er vi i fuld gang med at dreje investeringerne i en mere klimavenlig retning, da det også understøtter vores mål om at levere attraktive, langsigtede afkast til vores kunders pensionsopsparinger.

Nu lægger vi en ekstra dimension til vores klimaarbejde for at sikre, at vores tiltag er forankret i videnskaben og den seneste forskning. Tilslutningen til Science Based Targets initiative betyder nemlig, at uafhængige klimaeksperter skal godkende vores mål for, hvor vores investeringer skal ligge temperaturmæssigt i fremtiden for ultimativt at kunne leve op til Parisaftalens mål.

”Vores klimaplan står på to ben, hvor vi er i gang med at reducere CO2-udledningen fra vores investeringer i de mest klimaskadende sektorer og investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling inden 2030. Det er en god start, og med tilslutningen til Science Based Targets initiative kan vi sikre, at vi arbejder ud fra videnskaben, og at vores investeringer følger Parisaftalen,” siger Søren Lockwood, administrerende direktør i Danica Pension.

Siden 2019 har vi eksempelvis reduceret CO2-aftrykket fra vores aktie- og obligationsinvesteringer med 17,5 procent og næsten firedoblet investeringerne i grøn omstilling til 37 milliarder kroner. Samtidig er vi også foran vores CO2-reduktionsmål inden for forsyning og cement og har en fornuftig fremgang inden for bil- og shippingindustrien, mens der skal mere fart på inden for stål, energi og luftfart. 

”Vores klare pejlemærke er at gøre en reel forskel for klimaet, og det forudsætter, at vi opstiller mål, som er funderet i videnskaben. Samtidig mener vi også, at virksomheder der handler grønt, vil være de mest attraktive investeringer i fremtiden.”Søren Lockwood, direktør i Danica Pension

Videnskabelig tilgang skal sikre en reel forskel for klimaet

Klimaforskningen udvikler sig hele tiden, hvilket gør det særligt vigtigt for os at være tilsluttet Science Based Targets initiative. Det skal understøtte, at vi kan målrette investeringer til de virksomheder, der arbejder på at omstille sig i overensstemmelse med Parisaftalen og bruge aktivt ejerskab til at fremme grønne tiltag hos virksomheder, vi investerer i.

”Vores klare pejlemærke er at gøre en reel forskel for klimaet, og det forudsætter, at vi opstiller mål, som er funderet i videnskaben. Samtidig mener vi også, at virksomheder der handler grønt, vil være de mest attraktive investeringer i fremtiden.  Samlet set guider det vores tilvalg og fravalg af virksomheder og vores fokus på at påvirke virksomheder i en grønnere retning. Det er et langt, sejt træk, men jeg tror fuldt og fast på, at den tilgang gør os i stand til at bidrage til et grønnere samfund og skabe afkast til vores kunder,” slutter Søren Lockwood.
  
Som næste skridt skal Science Based Targets initiative godkende vores klimamål, hvilket forventes at ske i første halvår af 2023.

Vores klimamål

Vi har forpligtet os til at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050, og at vores investeringer efterlever Parisaftalens klimamål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader. For at sikre fremdrift har vi sat mål for, at vores:

  • investeringer i aktier og virksomhedsobligationer skal være forbundet med en temperaturstigning på 2 grader i 2030 (målt på scope 1 og 2 CO2-udledninger) fra 2,5 grader i 2020
  • investeringer i aktier og virksomhedsobligationer skal være forbundet med en temperaturstigning på 2,2 grader i 2030 (målt på scope 1, 2 og 3 CO2-udledninger) fra 2,8 grader i 2020.

    Målene skal godkendes af uafhængige eksperter fra Science Based Targets initiative, og efter 2030 vil vi sætte nye temperaturmål, som også skal godkendes.


Vores klimatiltag

Vi er i gang med en række tiltag for at kunne indfri temperaturmålene, hvor vi:

  • investerer målrettet i virksomheder og projekter, der bidrager til den grønne omstilling. Med udgangen af tredje kvartal i 2022 havde vi investeret 37 milliarder kroner i den grønne omstilling, hvor målet er 50 milliarder kroner inden udgangen af 2023 og 100 milliarder kroner i 2030
  • educerer CO2-udledningen fra vores investeringer. Vi er i gang med at reducere CO2-udledningen fra investeringer i fem sektorer med den største klimabelastning med mellem 15 og 35 procent frem mod 2025. Læs om status på det arbejde her.
    Hertil arbejder vi på at reducere CO2-udledningen fra vores ejendomsinvesteringer med 69 procent i 2030, som ultimo 2022 er faldet med 36 procent siden 2019.

    Vi sætter løbende nye mål for at sikre, at vi kan indfri vores langsigtede ambitioner og efterleve Parisaftalen. Læs mere om vores temperaturmål her på side 37 eller om vores klimatiltag her.Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative er et partnerskab mellem FN’s Global Compact, Carbon Disclosure Project, Verdensnaturfonden og World Resources Institute. Organisationen hjælper virksomheder til at sætte videnskabsbaserede klimamål, som gør virksomheden i stand til at efterleve Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigninger til 1,5 grader ved udgangen af dette århundrede (fra et førindustrielt niveau). Målene vurderes og godkendes af initiativets uafhængige klimaeksperter.