Vi har delt dem i tre grupper. Én med det, der er mest relevant for dem, der sparer op og har lang tid til pension, én for dem, der har få år til pension og én for dem, som er på pension:

1. Mest relevant for dig som sparer op og har lang tid til pension
2. Mest relevant for dig som har få år til pension
3. Mest relevant for dig som er på pension


1. Mest relevant for dig som sparer op og har lang tid til pension

2022 har været præget af stor turbulens på de finansielle markeder, og langt de fleste med en pensionsopsparing har oplevet et negativt afkast i 2022. Det negative afkast kommer efter nogle år, hvor der var særdeles god medvind på de finansielle markeder, og mange opnåede høje afkast på deres pensionsopsparinger.


Din pensionsopsparing forventes at vokse mere fremover

Rådet for Afkastforventninger – som er et råd af uafhængige eksperter nedsat af Forsikring & Pension – har øget forventningerne til det afkast, der fremadrettet vil kunne opnås på investering af pensionsopsparinger. 

Vi bruger i Danica Pension det forventede fremadrettede afkast til at beregne prognoser for, hvor meget din opsparing vil vokse, og hvor meget du kan forvente at få udbetalt, når du går på pension. Du kan altså med andre ord forvente, at din pensionsopsparing vokser mere end, hvad den ville have gjort med de hidtidige forudsætninger.

De nye forudsætninger skal ses i lyset af udviklingen i 2022, hvor blandt andet renterne er steget.


Grænsen for indbetaling til en aldersopsparing sættes op

Der gælder to forskellige grænser for indbetaling til en aldersopsparing; den lave grænse, som gælder frem til, du er tæt på pensionering, hvorefter den afløses af en den høje grænse, der – som navnet siger – giver mulighed for at indbetale et højere beløb.  

Fra 2023 ændres den lave grænse, så du fra 2023 kan indbetale op til 8.800 kr. om året. 

Fra 2023 ændres den høje indbetalingsgrænse til at gælde fra 7 år før din folkepensionsalder (tidligere var det 5 år før), og samtidig hæves beløbsgrænsen. Det betyder, at danskere, som har højst 7 år til folkepensionsalderen, fra 2023 kan indbetale op til 56.900 kroner på en aldersopsparing om året.


Negative afkast modregnes i fremtidige positive afkast, før der beregnes skat af afkast på din pensionsopsparing

Den negative udvikling på de finansielle markeder i 2022 har givet langt de fleste et negativt afkast, og den løbende beskatning af de opnåede afkast for pensionsopsparing vil altså også være negativ. 

Reglerne er skruet sådan sammen, at den negative afkastskat bliver modregnet i fremtidige positive afkast, før der igen skal betales afkastskat. Med andre ord går der længere tid, før du skal betale afkastskat af et positivt afkast på din pension. Det skal du være opmærksom på, når du ser udviklingen på din pensionsopsparing og sammenligner med tidligere år


Der er sket forbedringer for dig, som modtager overførselsindkomst


Her er det især disse ting, du skal være opmærksom på:

 • Du kommer til at spare lidt mere op til pension.
  Det skyldes, at den obligatoriske pensionsopsparing for overførselsindkomster bliver lidt højere og nu er på 1,2 procent.

 • Mere i førtidspension, hvis din ægtefælle/samlever har arbejdsindkomst
  Fra 2023 fjernes den nedsættelse i førtidspensionen, som ellers er sket på grund af en ægtefælle/samlevers arbejdsindkomst. Det betyder, at modtager du førtidspension og har en ægtefælle/samlever med arbejdsindkomst, vil du kunne modtage en højere førtidspension. Man kan altså arbejde lige så meget, man vil, uden at det giver modregning hos ægtefællen eller samleveren.

 • Du får en skattefri ekstraudbetaling på 2.000 kroner
  Denne udbetaling er målrettet modtagere af overførselsindkomst, og udbetalingen sker i januar 2023. Gælder dog ikke folkepensionister (se afsnittet længere nede især for dig, der modtager folkepension). 

2. Mest relevant for dig som har få år til pension

Dig, som har få år til pension, og måske er begyndt at planlægge dine muligheder for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, kan også meget vel have oplevet negativt afkast i 2022. Du skal derfor være opmærksom på, om din opsparing fortsat står mål med dine drømme og forventninger til din tilbagetrækning.

En negativ udvikling i din pensionsopsparing kan betyde, at du skal overveje at spare noget mere op, afhængig af din økonomi i øvrigt, eller måske udskyde din tilbagetrækning. Det vigtigste er dog, at du er opmærksom på det, så det ikke kommer som en ubehagelig overraskelse.

I det nye regeringsgrundlag indgår, at to af de offentlige ydelser for tilbagetrækning inden folkepensionsalderen – seniorpension og Arne-pension – skal slås sammen. Det kan påvirke mulighederne for tilbagetrækning før folkepensionsalderen. Det er dog endnu ikke vedtaget, og derfor gælder de nuværende regler fortsat. Vi vil informere om ændringerne, hvis de bliver vedtaget.


3. Mest relevant for dig som er på pension
Negativ udvikling på de finansielle markeder kan betyde, at værdien af din pensionsopsparing er lavere, og at den årlige udbetaling fra opsparingen næste år vil være lavere, end den du har modtaget i år. Det skal du være opmærksom på og eventuelt tilpasse din forskudsopgørelse.

Den lavere udbetaling fra din pensionsopsparing kan dog betyde, at du vil få mere i folkepension. Samtidig kan renteudviklingen med stigende renter på boliglån også betyde højere folkepension.

Derudover er der nogle nye regler, som du skal være opmærksom på, hvis du modtager folkepension:

 • En ægtefælle eller samlever kan nu arbejde uden, at deres arbejdsindkomst går ud over din folkepension. Det betyder, at har du en ægtefælle eller samlever, som arbejder, vil du fremover kunne modtage mere i folkepension.

 • Du kan (forventeligt) også selv arbejde, uden at miste folkepension. Denne ændring er dog ikke formelt vedtaget i Folketinget endnu, men den indgik i en politisk aftale fra starten af 2022. I den politiske aftale fremgik det, at det skulle gælde med virkning fra 1. januar 2023. Og hvis det ikke var vedtaget ved den dato, skulle det ved en senere vedtagelse gælde med tilbagevirkende kraft. Selve forslaget afventer fortsat endelig godkendelse i Folketinget, og indtil da er det derfor ikke sikkert.

 • Modtager du ældrecheck, kan du i løbet af 2023 få udbetalt ekstra 2.500 kr. skattefrit. Det nye regeringsgrundlag indeholder også, at ældrechecken skal forhøjes, men det er dog endnu ikke vedtaget af Folketinget.