Vi lægger nu yderligere pres på banker for at bidrage den grønne omstilling. Det drejejer sig blandt andet om Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo og Credit Swiss. På deres generalforsamlinger støtter vi netop nu forslag, der skal få dem til at stoppe med at finansiere nye gas-, kul- eller olieprojekter. Konkret betyder forslaget, at de skal justere deres udlån, så de følger klimaplanen fra Det Internationale Energiagentur og bidrager til at indfri Parisaftalens klimamål.

"Vi kridter banen skarpere op og øger lige nu presset på banker, da det er nødvendigt, at de skruer ned for finansieringen af fossile brændstoffer for at bremse klimaforandringerne."Mads Steinmüller, Chef ESG-specialist i Danica Pension

”Vi kridter banen skarpere op og øger lige nu presset på banker, da det er nødvendigt, at de skruer ned for finansieringen af fossile brændstoffer for at bremse klimaforandringerne. Banker skal dreje i en grønnere retning og i højere grad finansiere vedvarende energi eller grønne teknologier. Særligt er det vigtigt at sætte ind over for amerikanske banker, da de har store udlån til fossilindustrien, og kan vi få dem til at ændre sig, vil det være en vigtig sejr for den grønne omstilling,” siger Mads Steinmüller, Chef ESG-specialist i Danica Pension og fortsætter:

”Målet om at blive uafhængig af russisk olie og gas betyder ikke, at resten af verden skal øge fossil energi. Tværtimod skal der investeres massivt i vedvarende energi og i at løse klimakrisen, og det samme fokus skal banker have.”


Vil fremskynde grøn dominoeffekt

Det kræver årlige investeringer på flere tusinde milliarder kroner i klimateknologier og vedvarende energi for at indfri Parisaftalen, og en stor del skal komme fra bankerne. Derfor starter vi nu en målrettet dialog med særligt amerikanske og europæiske banker for at påvirke dem til at sætte CO2-reduktionsmål og øge den grønne finansiering.

”Det er positivt, at en del banker vil være CO2-neutrale, men mange har ikke en konkret plan for, hvordan de vil indfri det. Og flere banker er slet ikke ambitiøse nok. Derfor går vi nu ind og lægger ekstra pres på, så de sætter konkrete og ambitiøse reduktionsmål for mængden af CO2, som de er med til at finansiere inden for forskellige sektorer. Det vil kunne sætte gang i en grøn dominoeffekt i andre brancher,” siger Mads Steinmüller.

Det vil betyde, at virksomheder med store CO2-udledninger vil få svære ved at finansiere deres forretning via banken, hvilket til tvinge dem mod grønnere alternativer.

”Banker vil stille større krav til virksomheder, som vil blive nødt til at reducere deres CO2-udledning for fortsat at kunne få banken til at finansiere deres forretning. Det vil presse virksomheder til at energirenovere fabrikker, udvikle produkter med lav klimabelastninger eller få energisektoren til hurtigere at udskifte sort med grøn energi. Vores mål er at sætte fart i den bevægelse, som vil bidrage til, at vi kan indfri vores CO2-reduktionsmål,” slutter Mads Steinmüller.

Læs mere om vores tiltag for at bidrage til Parisaftalen her eller målet om at have CO2-neutrale investeringer her.

Det grønne dilemma ved banker

Den grønne omstilling kræver store investeringer, og EU vurderer, at der årligt er brug for 180 milliarder euro fra privat side for at indfri sine klimamål. Derfor spiller banker en nøglerolle i den grønne omstilling, da de låner penge ud til virksomheder, som er nødvendige for, at de kan investere i at lave en grøn omstilling af forretningen. Men samtidig udlåner banker også penge til eksempelvis fossilindustrien og finansierer dermed olie- og gas.

Det er et dilemma, da samfundet på den ene side fortsat er afhængig af olie til brændstof, opvarmning eller medicinal- og andre dagligdagsprodukter. På den anden side skal banker og fossilindustrien gå fra sort til grøn for at hjælpe med at bremse klimaforandringerne, og gør de ikke det rettidigt, vil det medføre store økonomiske konsekvenser for dem.

Det er en kompleks problemstilling, som vi diskuterer med banker, vi investerer i, og en del af dem har klare og ambitiøse klimaplaner. Vi er opmærksomme på, at en række banker ikke er langt nok fremme og endnu ikke har planer for, hvordan de eksempelvis reducerer den CO2-udledning, som de er med til at finansiere via lån til virksomheder og ultimativt have CO2-neutrale udlån. Vores fokus er at støtte bankerne i deres transition, så de tager et ansvar for at drive den grønne omstilling. Det gør vi ved at stemme på deres generalforsamlinger eller via direkte dialog med bankens ledelse. Målet er at præge dem til at forpligte sig til at blive klimaneutrale, og at de sætter reduktionsmål for CO2-aftrykket fra deres udlån og investeringer.