Renten på positivt indestående under 100.000 kroner samt renten på negativt indestående er uændret 0 %.

Den opdaterede rente fremgår af prisarket for Danica Select på vores hjemmeside, som kan ses her.