I Europa forventes det, at virksomheder og pensionsselskaber tager et ansvar for bæredygtighed og er med til at forbedre sociale aspekter eller understøtte den grønne omstilling.

Men i USA er der se seneste år opstået en modbevægelse, der har som ambition at få virksomheder og finansbranchen til ikke at tage hensyn til ESG (miljø, sociale aspekter og ledelsesforhold. Eksempelvis har amerikanske stater som Texas, Kentucky eller West Virginia sortlistet banker, som de mener modarbejder olieindustrien. North Dakota, Florida eller Kansas har også vedtaget love, der forbyder, at statens midler eller ansattes pensionsopsparinger investeres på en måde, hvor der tages hensyn til ESG-aspekter. 

”Virksomheder skal arbejde for at skabe diversitet eller arbejde seriøst med at reducere deres klimaaftryk for at være veldrevne virksomheder og dermed attraktive, langsigtede investeringer.Mads Steinmüller, konstitueret chef for aktivt ejerskab i Danica Pension

Ansvarlighed: en forudsætning for at være attraktive investeringer

Den tendens har også taget til i styrke på årets generalforsamlinger hos amerikanske virksomheder. Antallet af såkaldte anti-bæredygtighedsforslag er nemlig vokset med cirka 60 procent fra 2022 til i år ifølge rapporten Proxy Preview, som tre anerkendte bæredygtighedsorganisationer står bag. Det er forslag, der blandt andet vil have virksomheder til at droppe klimainitiativer eller tiltag for at fremme diversitet og inklusion. Der er også forslag, der mener, at sociale medier er i modstrid med den amerikanske forfatning, når de modererer indhold med misinformation og hadtale, eller at anti-racismetiltag skaber grobund for øget racisme.

Den type af forslag var på generalforsamlingerne hos virksomheder som Home Depot, Apple, JPMorgan Chase, Chevron, Facebook og Ford, og som vi stemmer imod.

”Virksomheder skal arbejde for at skabe diversitet eller arbejde seriøst med at reducere deres klimaaftryk for at være veldrevne virksomheder og dermed attraktive, langsigtede investeringer. Ud over, at det bunder i gode, sunde værdier, er det vigtige aspekter for, at de eksempelvis kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft, skabe innovation og fremtidssikre forretningen til en grønnere økonomi. Derfor stemmer vi klart nej til forslagene for at beskytte kundernes pensionsinvesteringer”, fortæller Mads Steinmüller, konstitueret chef for aktivt ejerskab i Danica Pension og fortsætter:

”Debatten i USA har taget en drejning, hvor nogle aktører bruger ESG til at fremme bestemte holdninger, som ikke flugter med vores holdinger eller tilgang til ESG. For os handler ESG først og fremmest om fakta og den forretningsmæssige betydning, af hvordan virksomheder håndterer risici og muligheder inden for miljømæssige- og sociale aspekter samt ledelsesforholdet.”

 Positivt for bundlinjen, investeringer og samfundet

Et af rationalerne bag forslagene er, at fokus på klima, diversitet eller ligestilling vil skade virksomheders bundlinje og muligheder for at skabe vækst, hvilket vil forringe samfundsøkonomien og levestandarden. Den udlægning er vi uenige i.

”Jeg køber ikke præmissen. Tværtimod er det en væsentlig risiko, hvis virksomheder ikke har fokus på klima eller sociale aspekter og lever op til samfundets forventninger, Det kræver et sundt klima og miljø, for at virksomheder kan drive forretning, og tager de ikke hensyn til det, så vil det netop ramme bundlinjen. Derfor er vores fokus at få virksomheder til at arbejde så ambitiøst som muligt med bæredygtige aspekter, da vi mener, at de mest attraktive virksomheder ud fra et investeringsperspektiv er dem, som tager del i den bæredygtige omstilling og er med til at drive den. Ikke det modsatte,” slutter Mads Steinmüller. 

 Kilder: Proxy Preview, Harvard Law, New York Times, Harvard Law, RI - Responsible Investor, Energy Monitor, The Observer.