Flere elektriske biler på vejene er afgørende for den grønne omstilling, men det er også vigtigt, at bilerne produceres med respekt for medarbejdernes rettigheder. Det mener vi, at den amerikanske tech- og elbilfabrikant Tesla har udfordringer med at leve op til. De har været og er involveret i adskillige sager og beskyldninger om sexchikane, diskrimination og racisme, og det skal Elon Musk som Teslas administrerende direktør i vores øjne gøre mere for at rette op på.

Derfor støttede vi et forslag, der kræver, at Tesla forbedrer gennemsigtigheden og tager mere handling. Bestyrelsen anbefalede aktionærerne at stemme nej til forslaget, der krævede, at Tesla rapporterer, hvordan de forhindrer chikane, diskrimination, racisme og lignende, samt effekten af tiltagene.

”Tesla står lige nu over for minimum 10 retssager om formodet udbredt racediskrimination eller seksuel chikane. Det tyder på en skadelig kultur, som ikke er acceptabel for os som investor.Mads Steinmüller, interim chef for aktivt ejerskab i Danica Pension

Både af rent menneskelige grund, men sagerne kan især også gøre det svært at rekruttere de bedste ingeniører og IT-folk, som er centrale for, at Tesla fortsat kan være i front inden for elbiler. Mere åbenhed om, hvad de rent faktisk gør for at stoppe diskrimination og racisme, kan bidrage til at trække Tesla i en mere ansvarlig retning,” siger Mads Steinmüller, interim chef for aktivt ejerskab i Danica Pension.

Han uddyber, at Tesla i flere år har leveret gode afkast til aktionærerne, og for at fortsætte den trend skal virksomheden ændre dens kultur. Der er hård konkurrence om specialister, hvor Tesla er oppe imod tech-firmaer som Microsoft og Google, og Tesla får ifølge Mads Steinmüller et dårligt omdømme, hvis de ikke passer bedre på medarbejderne. Det kan betyde, at de ikke kan fastholde ansatte og blive afskåret fra at rekruttere nye dygtige folk. Den situation vil skade mulighederne for yderligere vækst.


Skal droppe problematisk ansættelseskrav

Et andet kritikpunkt fra vores side er, at Tesla i udbredt grad kræver, at man for at blive ansat skal skrive under på, at man ikke kan lægge sag an mod virksomheden ved domstolene. Derimod skal uenigheder eller klager om eksempelvis diskrimination eller sexchikane afgøres i en privat ret – en såkaldt voldgiftsret - hvor voldgiftdommere beslutter udfaldet af sager med bindende virkning, og medarbejdere ikke kan anke udfaldet.

Den praksis bør Tesla stoppe. Derfor støttede vi et forslag til generalforsamlingen, der skal få Tesla til at rapportere om omfanget, og i hvilken grad medarbejdertrivslen og Teslas omdømme påvirkes.
 
”Det har en sociale slagsside, hvor ansatte kan være mindre tilbøjelige til at rapportere eller klage over problematisk adfærd, og det kan skade deres trivsel, tilfredshed og rettigheder. Afskaffelsen af den her praksis vil både være med til at beskytte medarbejderne og fremtidssikre vores investering i Tesla”, fortæller Mads Steinmüller og fortsætter:

”Det svækker deres omdømme og dermed muligheden for at fastholde nuværende medarbejdere og rekruttere ny kvalificeret arbejdskraft. Mere viden om konsekvenserne af denne praksis kan lede til, at vi i Danica Pension kan lykkes med at påvirke Tesla til at gå væk fra kravet.” 
De to forslag fik opbakning fra henholdsvis 46,5 procent og 37,5 procent af aktionærerne og blev dermed ikke vedtaget. Vi vil støtte lignende forslag på fremtidige generalforsamlinger.

Fakta: sådan stemte vi på Teslas generalforsamling i 2022

Vi stemte imod anbefalingerne fra Teslas bestyrelse og støttede nedenstående forslag inden for sociale- og miljømæssige aspekter, der pålægger Tesla at:

  • Rapportere, hvordan de forhindrer racisme, diskrimination, sexchikane, og lignende samt effekten af initiativerne for at modvirke dette. 
  • Skabe større diversitet i bestyrelsen ud fra eksempelvis køn og etnicitet, så den afspejler det omkringliggende samfund.
  • Rapportere, hvordan ansatte og arbejdskulturen påvirkes ved Teslas udbredte brug af voldgift til at afgøre sager om racisme, chikane og diskrimination herunder medarbejdernes mulighed for at søge erstatning samt forbrugernes opfattelse af Tesla.
  • Rapportere, hvorvidt deres lobbyaktiviteter er på linje med og støtter op om Parisaftalens klimamål om at holde den globale opvarmning på fortrinsvis 1,5 grader.
  • Vedtage en politik, der officielt anderkender, at de ansatte har ret til at være med i fagforeninger, og at de har retten til kollektiv forhandling.
  • Rapportere, hvordan de sikrer, at der ikke anvendes børnearbejde i hele forsyningskæden i forbindelse med produktionen af batterier. Herunder mineindustrien, som leverer kobolt til batterierne.
  • Rapportere, hvordan de håndterer potentielle risici for mangel på vand til bilproduktion, sætte mål for vandforbruget i bilfabrikkerne samt sikre, at de ikke bidrager til at overforbruge vandressourcerne i områder, hvor de producerer biler.