På trods af en nervøs september, har vores kunder år til dato fået rigtig pæne afkast, som samtidig er i den absolutte top blandt pensionsselskaberne. En kunde med middel risiko og 20 år til pension har i årets første ni måneder fået et afkast på 11,6 procent, mens en kunde med 30 år til pension og høj risiko har fået et afkast på 15,5 procent.

”2021 har samlet set været et rigtig stærkt år på de finansielle markeder, hvilket også har betydet gode afkast til pensionskunderne. Over de seneste tre måneder har der dog været en stigende nervøsitet i markedet som følge af forventninger om, at centralbankerne begynder at stramme pengepolitikken, og det får markederne til at svinge mere op og ned. Derudover er der usikkerhed om kinesiske Evergrande, som har store gældsposter i hele verden. Der er derfor på de finansielle markeder en nervøsitet for, at en eventuel konkurs kan sprede sig. Det er vigtigt at huske på, at økonomierne grundlæggende udvikler sig rigtig fornuftigt, og væksten er pæn, samtidig med at inflationen ser ud til at kunne kontrolleres, hvilket får os til at se let positivt på markederne fremover, om end der kan komme udsving,” siger vores investeringsdirektør Poul Kobberup og fortsætter:

"Investering af pension er langsigtet, og derfor glæder det os, at vores kunder har nu over flere år fået markedets bedste afkast efter omkostninger, da det er med til at sikre økonomisk tryghed om deres pensionisttilværelse." siger investeringsdirektør, Poul Kobberup.

”Investering af pension er langsigtet, og derfor glæder det os, at vores kunder har nu over flere år fået markedets bedste afkast efter omkostninger, da det er med til at sikre økonomisk tryghed om deres pensionisttilværelse. Udover stærke aktiemarkeder har vores private equity-portefølje i den grad bidraget til positive afkast, og her har vi høstet frugterne at de investeringer, vi foretog for cirka fem år siden.”

 

Vi kan ikke forvente lige så høje afkast fremover

Kunder med middel risiko og 20 år til pension har de seneste tre år fået afkast på ca. 35 procent. Vi kan ikke forvente, at pensionsformuerne fortsætter med at vokse i samme høje tempo i de kommende år.

”Afkast i den størrelsesorden, som kunderne har fået de seneste tre år, er ret unikt, og det kan vi ikke forvente fortsætter i samme tempo i de kommende år. Vi forventer, at vi snart kommer til at se aftagende opkøb fra centralbankerne, ligesom de historisk lave renteniveauer vil udvise en mindre stigende tendens. Kortsigtet kan det give lidt uro på de finansielle markeder, men langsigtet er tiltagene en reaktion på, at væksten er unormalt høj. Bliver renteniveauerne styret rigtigt af centralbankerne, vil der også være fornuftige langsigtede afkast, men forventeligt i et lavere tempo end vi har oplevet de seneste år. Derfor har vi også nedtonet forventningerne til de fremtidige afkast, men vi er fortsat let positive, fordi de grundlæggende økonomier er sunde. Vi holder fast i vores langsigtede strategi, som har givet pensionskunderne gode afkast,” siger Poul Kobberup og fortsætter:

"Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk, at pensionsopsparing er langsigtet," siger investeringsdirektør, Poul Kobberup.

”Vi anbefaler generelt vores kunder at holde fast i det opsparingsprodukt og den investeringsprofil, som de har på deres pensionsopsparing i dag, da vi aktivt styrer porteføljerne for kunderne. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald og usikkerhed undervejs, som det det vi ser i de her uger. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set mange gange før. Vores klare anbefaling er derfor: Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk, at pensionsopsparing er langsigtet,” slutter Poul Kobberup.


Foto: Poul Kobberup, investeringsdirektør i Danica Pension