Forebyggelsesdagsordenen har i de senere år været centreret om få – men vigtige – initiativer, som eksempelvis at sikre, at færre børn starter med at ryge, og at danske unge ikke har landerekorder i druk. 

Men forebyggelse handler om mere end tobak og alkohol. Det handler også om, hvordan danskerne kan leve et sundere liv med motion, at forebygge smitsomme sygdomme, at færre rammes af psykisk lidelse, og at sygdomme ikke forværres. Desto tidligere der sættes ind med forebyggende initiativer, desto større sundhedseffekt har det for den enkelte borger og vores sundhedsvæsen.

Danskernes sundhed er under pres, og det mærker vi tydeligt i hele branchen i form af et øget brug af sundhedssikringerne. Vi hjælper selvfølgelig alle de kunder, der har brug for hjælp, men det er dyrt for både samfundet, kunderne og os, hvis vi først igangsætter behandling, når skaden er sket,” siger vores CEO, Mads Kaagaard.

Derfor har ca. 30 organisationer på vores initiativ nu formet forebyggelsesalliancen ‘Forebyggelsesalliancen For Fremtidens Sundhedsvæsen’, som har til formål at styrke danskernes sundhed gennem tidlige og forebyggende indsatser. Alliancen er sekretariatsledet af Danica Pension.

Vi håber, at alliancen kan være med til at udvikle os og gøre os klogere som organisation og samtidig styrke vores position som ’best in class’ på sundhedsområdet i pensionsbranchen. Og på længere sigt bidrage positivt med at forbedre vores kunders og danskernes sundhed og derigennem medføre færre langtidssygemeldte til glæde for kunder, os og samfundet.”

Mads Kaagaard, CEO, Danica Pension

I løbet af 2024 vil forebyggelsesalliancen konkret have fokus på at

Komme med en række konkrete målsætninger til regeringen, som de kan sigte efter frem mod 2035.
Lave et samlet idékatalog for, hvilke politiske tiltag regeringen kan iværksætte for at nå de forpligtende målsætninger.

Positiv politisk respons

 Alliancen består af et bredt udvalg af organisationer, som i 2024 vil komme med to idekataloger og invitere til dialog om fremtidige forebyggelsesinitiativer og tiltag, som bør iværksættes politisk. 

Sundhedsminister Sophie Løhde har allerede kvitteret positivt for, at der bør gøres mere på forebyggelsesområdet. Og Forebyggelsesalliancen vil være i tæt dialog med Sundhedsministeriet med de forslag, som alliancen vil udvikle. Vi tror på, at forebyggelse vil fylde mere i sundhedsdebatten i fremtiden, fordi sundhedsvæsnet er kommet under pres, og så fylder forebyggelse meget hos danskerne. Her hos os i Danica Pension ønsker vi med udgangspunkt i alliancen at få en tydelig stemme i samfundsdebatten og samtidig styrke samspillet mellem det offentlige og private til gavn for hele samfundet,” slutter Mads Kaagaard.

Danskerne mener også, at forebyggelse skal prioriteres politisk

At der er politisk opbakning til forebyggelsesalliancen, virker hensigtsmæssigt, eftersom en YouGov-undersøgelse vi har foretaget i 2023, hvor vi spurgte 2.000 danskere, viser, at 6 ud af 10 danskere ikke mener, at der bliver gjort nok for at forebygge, at danskerne bliver langtidssyge. 

I samme undersøgelse svarer 57 procent af de adspurgte, at forebyggelse er det vigtigste område, som regeringen bør prioritere på sundhedsområdet. Det understreger vigtigheden af at få prioriteret forebyggelsesområdet politisk.

Deltagerne i Forebyggelsesalliancen:

Danica Pension • Gigtforeningen • DGI • Lungeforeningen • Bedre Psykiatri • Dansk Firmaidræt • Psykiatrifonden • SMVdanmark • Danske Tandplejere • MSD Danmark • Danmarks Apotekerforening • Medicoindustrien • Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet • Danske Skoleelever • Astma-Allergi Danmark • Nyreforeningen • Aleris • Tandlægeforeningen • Høreforeningen • Optikerforeningen • Dansk Selskab for Folkesundhed • Kosmetik- og hygiejnebranchen • Danske Ældreråd • Dansk Selskab for Geriatri • Alzheimerforeningen • AIDS-Fondet • Fonden Mental Sundhed • Capio Privathospital  • Danish.Care.