Er du flyttet, blevet gift, eller er du steget i løn? Så er der ofte behov for, at du tilpasser din pensionsordning, hvis du forsat vil spare nok op til pension og sikre dig økonomisk ved sygdom og ulykker. 

Der kan også være andre situationer, hvor det er relevant at tilpasse pensionsordningen, så dine medarbejdere får det bedst mulige ud af den. Det kan for eksempel være ved lovændringer, eller når kunderne nærmer sig pension.

Løbende, proaktiv kontakt er med til at sikre kunderne den bedste pensionsordning

Derfor begyndte vi i slutningen af 2016 at kontakte vores kunder proaktivt, når vi kan se, at der er behov for det – og det virker. Derfor udvikler vi løbende nye, målrettede mails med relevante budskaber, så endnu flere af vores kunder nemt kan sikre, at de altid har den rigtige pensionsordning – og får mest muligt ud af den.

Nye mails på vej 

Som noget nyt sender vi derfor en mail til kunder, der nærmer sig pension. Mange af dem kan nemlig få mere ud af deres pensionsopsparing, hvis de får den udbetalt som en livsvarig pension i stedet for en ratepension. Vi opfordrer dem derfor til at kontakte os og høre mere om denne mulighed. 

Derudover vil kunder, der har en dækning ved dødsfald, og som ikke har sikret familien tilstrækkeligt i tilfælde af dødsfald, også blive kontaktet af os. De får information om, at det typisk kun koster 50 kroner mere om måneden at sikre familien optimalt.