Spørgsmål til Danica Balance

 • Hvordan virker garantien, og hvad koster den?

  Garantien sikrer dig en bund under, hvor lave dine udbetalinger i pensionslivet kan blive, og sikrer dermed en minimumsudbetaling, når du går på pension, uanset hvordan investeringen af din opsparing udvikler sig i garantiperioden.

  Men det betyder også, at for at Danica Pension kan leve op til garantien, er det Danica Pension, der bestemmer investeringssammensætningen. Du må derfor forvente, at andelen af offensive investeringer, såsom aktier, kan svinge mere og blive forholdsvis lav.

  Har du allerede en garanti, kan du i netpension se, hvad du er garanteret udbetalt.

  Har du ikke en garanti, kan du tilvælge en via netpension, men Danica Pension anbefaler ikke, at du tilknytter en garanti til din pensionsordning.

  Garantien koster 0,25 procent af den garanterede saldo eller reserven til de garanterede ydelser i opsparingsperioden og derefter 0,15 procent Hvis depotet er mindre end den garanterede saldo/reserven tilknyttet de garanterede ydelser regnes prisen dog af depotet.

   

  Læs mere om Danica Balance.

  Læs mere om garanti (pdf).

   

   

   


 • Hvordan vælger eller fravælger jeg en garanti?

  Du kan vælge eller fravælge en garanti til din pensionsopsparing i netpension. Det koster et gebyr. Dog er det gratis til og med 2023 at fravælge garantien.

  Tip: Vær sikker på at du ændrer i det rigtige depot, hvis du har mere end én Danica Balance-ordning.

 • Hvordan ændrer jeg min investeringsprofil?

  Du kan justere din investeringsprofil i netpension.Det koster et gebyr.

  Tip: Vær sikker på, at du ændrer i det rigtige depot, hvis du har mere end én Danica Balance-ordning.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.