Afkast - Danica Balance

Her kan du se afkastet i procent på de forskellige investeringsmåder i Danica Balance uden garanti. Afkastene er før pensionsafkastskat.

 

Investeringsområder
- Risikoforløb

Sep 19

Okt 19

Nov 19

Dec 19

 Jan 20

 Feb 20

 Mar 20

Apr 20

Maj 20

Jun 20

Jul 20

Aug 20

Sep 20

ÅTD ultimo Sept.

Mix højt risikoforløb
30 år til pension

2,1

 0,5

 3,5

 1,7

 -0,6

 -6,2

 -12,7

 10,1  3,6  2,0  2,4  4,5 -0,8 

 0,6

Mix højt risikoforløb
20 år til pension

2,1

 0,5

 3,5

 1,7

 -0,6

 -6,2

 -12,7

 10,1  3,6  2,0 2,4   4,5  -0,8

 0,6

Mix højt risikoforløb
15 år til pension

1,7

 0,3

 3,0

 1,5

 -0,3

 -5,2

 -11,7

 8,8  3,2 1,8   2,2 3,8   -0,6

 0,5

Mix højt risikoforløb 
5 år til pension

1,2

 0,1

 2,1

 1,0

 -0,1

 -3,6

 -9,7

 6,5  2,6  1,4  1,8 2,8  -0,3 

 0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Investeringsområder
- Risikoforløb

Sep 19

Okt 19 

Nov 19

Dec 19

 Jan 20

 Feb 20

 Mar 20

Apr 20

Maj 20

Jun 20

Jul 20

Aug 20

Sep 20

 ÅTD ultimo Sept

Mix middel risikoforløb 
30 år til pension

1,9

 0,4

 3,2

 1,6

 -0,4

 -5,6

 -12,2

 9,4  3,4  1,9  2,3  4,1  -0,7

 0,5

Mix middel risikoforløb 
20 år til pension

1,5

 0,2

 2,6

 1,3

 -0,2

 -4,4

-10,9 

 7,6  2,9  1,6  2,0  3,3  -0,4

 0,4

Mix middel risikoforløb
15 år til pension

1,3

 0,1

 2,2

 1,0

 0,0

 -3,7

 -9,9

 6,6  2,6  1,4 1,8   2,8  -0,3

 0,6

Mix middel risikoforløb 
5 år til pension

0,9

 -0,1 

 1,5

 0,5

0,4 

 -2,5

 -8,1

 4,9  2,0  1,2 1,5   2,0  -0,1

 0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 Investeringsområder
- Risikoforløb

Sep 19

Okt 19

Nov 19

Dec 19

 Jan 20

Feb 20 

 Mar 20

Apr 20

Maj 20

Jun 20

Jul 20

Aug 20

Sep 20

 ÅTD ultimo Sept

Mix lavt risikoforløb 
30 år til pension

1,6

 0,3

 2,8

 1,4

 -0,3

 -4,8

 -11,3

 8,2  3,1  1,7  2,1  3,6  -0,5

 0,5

Mix lavt risikoforløb 
20 år til pension

1,0

 0,0

 1,8

 0,78

 0,2

-2,9 

 -8,8

 5,5 2,3   1,3  1,7  2,3  -0,2

 0,6

Mix lavt risikoforløb 
15 år til pension

0,8

 -0,1

 1,5

 0,6

 0,4

 -2,4

 -8,1

4,8  2,0   1,2  1,5  2,0  -0,1

 0,7

Mix lavt risikoforløb
5 år til pension 

0,5

 -0,3

 0,9

 0,2

 0,6

-1,5 

 -6,7

3,5   1,6  1,0  1,3  1,3  0,1

 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Investeringsområder
- Risikoforløb

Sep 19

Okt 19

Nov 19

Dec 19

 Jan 20

 Feb 20

 Mar 20

Apr 20

Maj 20

Jun 20

Jul 20

Aug 20

Sep 20

 ÅTD ultimo Sept

Mix fast risikoforløb
Offensiv 100%

2,1

 0,5

 3,5

 1,7

 -0,6

 -6,2

 -12,7

10,1   3,6  2,0  2,4  4,5  -0,8

 0,6

Mix fast risikoforløb
Høj fast

1,6

 0,3

 2,8

 1,4

 -0,3

 -4,8

 -11,3

 8,2 3,1   1,7  2,1  3,6  -0,5

 0,5

Mix fast risikoforløb
Middel fast

1,1

 0,0

 1,9

 0,9

 0,1

 -3,3

 -9,3

 6,0 2,4   1,4  1,7  2,6 -0,2 

 0,6

Mix fast risikoforløb
Lav fast

0,5

 -0,3

 1,0

 0,2

0,6 

-1,5 

 -6,7

 3,6  1,6  1,0  1,3  1,4  0,0

0,9

Mix fast risikoforløb
Defensiv 100%

-0,1

 -0,6

 0,0

 -0,6

1,1

 0,2

 -4,2

 1,1  0,7  0,6  0,9  0,2  0,3

 0,8

Mix fast risikoforløb
Mix 100%

0,8

 -0,1

 1,4

 0,7

 0,4

 -2,2

 -8,7

 4,4  2,0  1,0  1,6 1,8  0,0 

 -0,3

 

* Profilerne med Mix fast risikoforløb blev introduceret 15. januar 2016

Se tidligere års afkast på Danica Balance

Se tidligere års afkast på Markedspension

Aug 2019

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?