Seniorer på arbejdspladsen

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for det gode arbejdsliv – det gælder også for dine seniormedarbejdere. Det er derfor vigtigt, at I på ledelsesgangen drøfter, hvordan medarbejdernes senkarriere kommer til at foregå. Her på siden har vi samlet en række gode råd og eksempler, der kan hjælpe dig som leder og dine seniormedarbejdere godt på vej.

Hvis I oplever, at der er berøringsangst eller tvivl om, hvordan man tager samtalen med seniormedarbejderen, står Danica Pension klar med inspiration, så du kan undgå at det udvikler sig til en lidt akavet situation.

Det kan gavne både virksomheden og medarbejderen, hvis lederen har mod på at tage hul på snakken, og giver medarbejderen mulighed for i god tid at orientere om sine pensionsplaner.

Hvis du som leder kan sikre, at der skabes overblik over muligheder og rettigheder for virksomhedens seniorer, er I allerede nået langt.

Et vigtigt skridt på vejen er at drøfte, hvordan alderssammensætningen er i jeres organisation, og hvilken betydning det har for arbejdet og medarbejdernes trivsel. I kan spørge jer selv, om den erfaring og viden, som seniorerne besidder, bruges i tilstrækkeligt omfang og om seniorerne inddrages tilstrækkeligt i både den faglige og sociale udvikling.

Villy: Overgangen til seniorlivet


Se filmen om Villy, og hør, hvad en deltidsansættelse og mere fritid har givet ham i overgangen til pensionisttilværelsen:


0ef45ac9-00090256-4b991821

Vi skal aflive myten om den udbrændte seniormedarbejder

At seniorer er udbrændte og ikke længere kan følge med udviklingen, er en myte. Ph.d. og lektor i aldersforskning på Københavns Universitet, Aske Juul Lassen, har gennem sin forskning påvist, at sådan er det ikke for størstedelens vedkommende. Faktisk viser forskningen, at mange seniorer i dag bliver længere tid på arbejdsmarkedet og giver ofte gerne deres viden videre til deres yngre medarbejdere, hvis blot de får muligheden. Seniorer er hverken skrøbelige eller bange for at lære nyt.

Myten om den udbrændte seniormedarbejder er dog i høj grad medvirkende til, at mange vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet, også selvom de måske gerne ville have fortsat, og det er her, man som arbejdsgiver kan gribe ind.

Hvorfor ikke benytte sig af den ressource det er, at seniorer for eksempel kan hjælpe yngre medarbejdere godt på vej? Alt der kræves er en åben dialog omkring muligheder og ønsker fra begge parter.

Samme forskning peger også på, at seniorer er gode til det, der ligger ud over selve kerneopgaven – eksempelvis at skabe trivsel og samarbejde. Disse kompetencer er også efterspurgte på arbejdspladserne, men er som regel sværere at måle på end hårde KPI’er.

Har du som leder brug for inspiration til, hvordan du åbner dialogen over for din seniormedarbejder, kan du downloade vores gode råd til jeres samtale.


Download guide til seniorsamtalen her 

Download the flyer "Seniors in the workplace" in English here

Hvordan bakker man op om medarbejdernes senkarriere?


I dette afsnit fortæller Louise Sjøntoft, der er HR-chef i NCC. Louise fortæller om, hvordan NCC i fællesskab med deres ældre medarbejdere planlægger senkarrieren for at udnytte de unikke kompetencer, som erfarne medarbejdere har. Du kan blandt andet høre om mentorroller, vidensdeling og gode muligheder for udvikling i senkarrieren.


Sådan fastholder du dine seniorer på arbejdspladsen


Lyt til vores samtale med forsker Lars Louis Andersen fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), der har forsket indgående i, hvad der motiverer seniorer til at blive længere på arbejdspladsen.

 

Det gælder om at give medarbejderne mulighed for at skabe et liv og et netværk uden for virksomheden inden deres overgang til pensionisttilværelsen.

Ifølge Sundsstyrelsens rapport Sygdomsbyrden i Danmark fremgår det, at ensomhed hvert år er skyld i mange hundrede tilfælde af tidlige dødsfald. For at minimere risikoen for ensomhed har vi skabt et digitalt univers til seniormedarbejdere på vej på pension, hvor man kan få inspiration til ikke at blive ramt af ensomhed efter et langt liv på arbejdsmarkedet.

Er du eller dine medarbejdere interesseret i at vide mere om det?


Læs mere her

En god pensionsordning gør din virksomhed til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.