Det hybride arbejdsliv – for ledere

Med coronapandemien kom også et behov for at revurdere arbejdspladsen og hele vores måde at arbejde på. Mange har i dag et hybridt arbejdsliv, hvor der er fleksibilitet i forhold til hvor, hvornår og hvordan arbejdet udføres. Det stiller nye krav til virksomheden og dine evner som leder.

Mange af os har over det seneste års tid befundet os i ukendt farvand i forhold til at arbejde hjemme, på farten eller i en hybrid af det hele. Som leder har det været særligt krævende, fordi du har skullet lede på distancen, og det måske har føltes som om, dine medarbejdere var længere væk. Nu er vi efterhånden tilbage på den fysiske arbejdsplads, og så er alt vel ved det gamle?

Til det er svaret: nej. Du og dine medarbejdere har fået nye kompetencer og præferencer i jeres arbejdsliv. Nogle har befundet sig rigtig godt med at arbejde hjemme og afholde møder digitalt, mens andre har talt ned til de igen skulle se deres kollegaer fysisk og så er der nogle, der placerer sig lige midt i mellem.

Som leder er det vigtigt, at du udstikker kursen for, hvordan I lukrerer på jeres erfaringer, og at du gør det muligt for dine medarbejdere at finde en arbejdsmodel, hvor de performer bedst muligt. Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Du får her vores anbefalinger til, hvordan du som leder får mest muligt ud af det hybride arbejdsliv lige nedenfor. Anbefalingerne er lavet i samarbejde med Hybridledelse.dk.


Download pdf med gode råd  Download the pdf in English

 

1. Søg inspiration og analyser virksomhedens behov

Hvad har andre sammenlignelige virksomheder gjort? Der kan være stor forskel på de enkelte arbejdspladsers hybride muligheder. Selv indenfor samme organisation, kan nogle afdelinger være oplagte til det hybride arbejde, mens andre ikke egner sig til denne arbejdsform. Vi er alle i samme båd lige nu, og der er mange forskellige modeller, som man kan lære af. Husk, at der ikke nødvendigvis er ét entydigt svar, der passer til alle virksomheder. Overvej også, hvad der har fungeret særligt godt hos jer.

 

2. Sæt klare rammer for det hybride arbejde

Vær bevidst om, at struktur giver tryghed, og at 100 % frihed kan være svært at administrere. Det er vigtigt at opstille nogle organisatoriske hjørneflag, så I skaber fleksibilitet inden for nogle klart afgrænsede rammer.

Eksempel I: Giv jeres medarbejdere mulighed for at arbejde hjemmefra 2-3 dage om ugen. Lad det være op til det enkelte team at finde ud af hvornår og hvordan.

Eksempel ll: I kan vælge at lave ”work-away-wednesdays” eller ”flexible fridays”, hvor I arbejder inden for særlige fleksible rammer. Dagene kan måske være mødefri og bruges til fordybelse.

3. Sørg for, at alle er med på rejsen

Lyt til medarbejdernes ønsker, og tag gerne individuelle hensyn. I oplever sandsynligvis forskellige ønsker fra jeres medarbejdere. Nogle ønsker måske permanent hjemmearbejde, mens andre vil være fuldtid på arbejdspladsen. Prøv, om I kan tilgodese de individuelle behov samtidig med, at I er tro mod de aftaler, I har lavet i organisationen eller teamet. Kommuniker bredt og tydeligt, så alle forstår, hvordan de hybride muligheder vil bidrage positivt. Hav tålmodighed med medarbejderne. Omstilling tager altid tid.

4. Prioriter ledelsesopgaven

Det kræver målrettet fokus at skabe stærk teamspirit i hybride teams. Ledelsesopgaven i den kommende tid er kompleks, og der er mange dilemmaer. Lederen skal lære at navigere mellem de to verdener, og herunder finde veje til at have hyppige, mindre uformelle interaktioner online med dem, der sjældent er tilstede fysisk. Derfor er det også afgørende, at lederen får frigjort tid fra det faglige og lægger sine kræfter i at få medarbejderne og virksomheden sikkert over i den nye virkelighed.

 

5. Gør kontoret attraktivt

Når medarbejderne har mere fleksibilitet til at arbejde hjemmefra, bør man som arbejdsplads gentænke, hvordan kontoret skal indrettes for at fungere optimalt. Overvej, hvordan kreativiteten fordres, når I er samlet. Hvordan fremmes fællesskabet og sammenhængskraften? Hvordan gør I det ekstra attraktivt at komme på kontoret, og har I rammer, der gør det muligt af afholde møder, hvor dele af teamet er på hjemmefra?

6. Vær åben for nye idéer

Vi er alle på ubetrådt grund og det er vigtigt, at I ikke for hurtigt hugger tingene i granit. Det er i orden, at I som ledelse tester nogle ting af. Test og evaluer hyppigt. Mål løbende på medarbejdertilfredsheden, men også på produktiviteten og sammenhængskraften i virksomheden.

17999d6f-00090256-6caf584c

Her kan du se eller gense webinaret
"Det hybride arbejdsliv”


Vi sætter fokus på transitionen hen imod en mere hybrid arbejdsplads med ny fleksibilitet i forhold til hvor, hvornår og hvordan arbejdet udføres. På webinaret får du inspiration og konkrete råd fra ekspert Jesper Riedel fra HybridLedelse.dk, Senior Organisational Performance Partner, Vibeke Sam fra Mærsk Drilling, samt Chef for Sundhedsløsninger i Danica Pension, Camilla Thind Sunesen.

Råd og værktøjer til dine medarbejdere

For at give dig og dine medarbejdere det bedste udgangspunkt for det gode hybride arbejdsliv, har vi skabt en side med information, råd, lydfiler, videoer og meget mere til jer.

Hvis du som leder, vil give dine medarbejdere nogle redskaber og gode forudsætninger for at få et sundt, langt og godt hybridt arbejdsliv, er det på den side, I starter. Besøg siden ved at trykke på knappen nedenfor.

 

Det hybride arbejdsliv for medarbejdere

Artikler i pressen om det hybride arbejdslivDet hybride arbejdsliv

Vores forventninger til vores arbejdsliv har ændret sig for bestandigt efter coronapandemien. Derfor er det meget vigtigt, at du som leder eller HR-ansvarlig overvejer, hvordan I organiserer jer fremover. For lige nu synes det umuligt, at gå tilbage til arbejdslivet, som det var før corona. Men hvad er den rette model for netop jeres virksomhed?

Det giver specialist Pernille Garde fra Take Back Time sit bud på i vores nyeste afsnit af "Sunde Stemmer".

Lyt til afsnittet herEn ny tilgang til arbejdslivet

Da vi for mere end et år siden, blev tunget til at arbejde hjemme, havde vi ikke for alvor spottet, hvor stort potentiale et fleksibelt arbejdsliv har.

Charlotte Thorsen er HR Strategy Partner i Danske Bank og fortæller her, hvordan en af Danmarks største arbejdspladser er gået fra en traditionel 8-16-arbejdsdag, til en hybrid model med fleksibilitet i forhold til hvor, hvornår og hvordan arbejdet bliver udført, og hvilke udfordringer det medfører.

Lyt til afsnittet herKontakt os

I kan altid kontakte jeres kundeansvarlige og høre mere om, hvordan
vi kan hjælpe jer med at skabe den gode arbejdsdag.

En god pensionsordning gør din virksomhed til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.