Få mere ud af din pension under opsparing


Selvom det aldrig er rart at se værdien af sin pensionsopsparing blive lavere som følge af den turbulens, der har været på de finansielle markeder, er det vigtigt at huske, at det kommer efter en periode, hvor mange har oplevet høje positive afkast. Perioden med opsving varede længe, så til trods for den negative udvikling i 2022 har mange fortsat oplevet et positivt afkast på deres pensionsopsparing over en årrække.

Stigende priser kan imidlertid påvirke ens daglige økonomi og gøre det vanskelige at spare op og få dagligdagsøkonomien til at hænge sammen.

 

”Husk at markederne går op og ned. Danskerne har generelt opnået høje afkast på deres pensionsopsparing de senere år på trods af pandemien og den turbulens, der har været på markederne i 2022.”


Mads Moberg Reumert, cheføkonom i Danica Pension

 

6 gode råd til dig, der sparer op til pension

 • Saml dine pensioner

  Mange danskere har de senere år skiftet job. Derfor er et godt sted at starte at se på, om man har pensionsordninger flere steder. For det er nemlig sådan, at man betaler en administrationsomkostning for hver pensionsordning, man har. Gennemgår man sine ordninger og har flere pensionsordninger, kan man undersøge, om man kan samle dem. På den måde kan man spare omkostninger, som enten kan gå til øget opsparing eller til forbrug i dag. Samtidig kan man opnå bedre overblik over ens pensionsforhold.

 • Etablér en økonomisk buffer

  Generelt skal du kigge på hele din økonomi. Eksempelvis hvor meget du sparer op, hvordan og hvor meget du afvikler din gæld. Et godt råd er at sørge for at etablere en buffer i sin økonomi. Typisk vil den være på én til tre måneders indkomst.

 • Overvej en periodisk nedsættelse af indbetalingerne til din pensionsordning

  Måske har du mulighed for i en periode at nedsætte dine indbetalinger til pension for at få privatøkonomien til at hænge sammen. Det vigtigste er, at du sparer op inden for rammerne af din privatøkonomi. Og i en opsparingsperiode kan det betyde, at du i perioder sparer mindre op, mens du så i andre perioder måske har lidt mere luft i økonomien og dermed kan skrue op for dine indbetalinger. Vi anbefaler, at du sparer op, så du kan opretholde din levestandard i hele pensionslivet.

 • Gennemgå dine forsikringer

  Få tjekket, om du eventuelt er overforsikret. Måske er det muligt at nedsætte din forsikring og stadig være tilstrækkeligt dækket. Du skal samtidig være opmærksom på, at der fra 2023 kommer nye regler, som for mange betyder, at de kan nedsætte deres forsikring og stadig have samme samlet dækning som i dag.

 • Bliv lidt længere på arbejdsmarkedet

  Hvis du er tæt på pensionering og føler, at din opsparing ikke rækker til, at du kan trække dig fra arbejdsmarkedet lige nu, kan du overveje om du skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet eller måske foretage en delvis tilbagetrækning.
 • Husk, at markederne går op og ned

  Generelt anbefaler vi, at du har is i maven og ikke begynder at ændre på den investeringsrisiko, du har valgt på din pensionsopsparing. Du skal være tryg ved den risiko, du har valgt, også selvom opsparingen lige i øjeblikket rækker lidt kortere. I den forbindelse er det værd at huske på, at de finansielle markeder altid vil gå op og ned. Det så vi eksempelvis under coronapandemien, hvor markederne faldt meget på kort tid. Og inden for et halvt år var det tabte vundet. Juli 2022 viste også, hvor hurtigt det kan vende.

Gode råd hvis du er ledig


Har du mistet dit arbejde og er blevet ledig, kan du få såkaldt henstand. Det betyder, at du bevarer dine forsikringer men ikke skal indbetale til din opsparing i en periode. 


Læs mere her


Hvis du er i tvivl eller har brug for rådgivning, kan du ringe og tale med en rådgiver på: 70 11 25 25

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.