Gode råd og perspektiver til din fremtidige pensionsøkonomi


Måske bliver din økonomi alligevel ikke så hårdt ramt i 2023

 

Det er en hård tid med høje prisstigninger, som vi alle er påvirket af. Det betyder, at man kan være nødt til at se på, hvor man kan tilpasse sin økonomi. Og det gælder uanset, om man sparer op til pension, eller om man har trukket sig fra arbejdsmarkedet.

Når man har trukket sig fra arbejdsmarkedet og er begyndt at få udbetalinger fra sin pensionsopsparing, fungerer de som en del af indkomsten i pensionslivet. Det kan derfor i perioder med uro betyde, at udbetalingerne fra privat pensionsopsparing falder. Men her er det vigtigt at kigge på hele sin økonomi og ikke kun på sin pensionsopsparing.

Ens økonomi som pensionist består nemlig også af folkepensionen, og af hvad man ellers har af opsparing i frie midler med videre. Det betyder, at folkepensionister, der får lavere udbetaling fra den private pensionsopsparing, har mindre modregning i folkepensionens pensionstillæg og dermed vil opleve, at folkepensionen kan stige. Derfor bliver faldet i den samlede indkomst som pensionist mindre, end hvis man kun ser på faldet i udbetalingen fra pensionsopsparingen.

I eksemplerne neden for er der vist, hvad en nedgang i den årlige udbetaling fra den private pensionsopsparing har af betydning for folkepensionen og den samlede indkomst. I det første eksempel er det forudsat, at den årlige ydelse fra pensionsopsparingen på 100.000 kroner i 2022 reduceres til 86.000 kroner i 2023, svarende til et fald på 14.000 kroner.

Folkepensionen opreguleres hvert år, og samtidig kan den lavere udbetaling fra pensionsopsparingen fra 2022 til 2023 betyde, at man kan få yderligere i folkepension. I dette eksempel vil folkepensionen i 2023 være mere end 7.700 kroner højere end i 2022. Det betyder, at den samlede indkomst (pensionsudbetaling og folkepensionen) bliver knap 6.300 kroner lavere i 2023 end i 2022, svarende til et fald i den samlede indkomst på to procent.

  

”2022 har været et udfordrende år, som kan påvirke udbetalingen fra pensionsopsparing negativt i 2023. Højere folkepension vil dog for mange mindske nedgangen i den samlede indkomst”

Mads Moberg Reumert, cheføkonom i Danica Pension

 

 

Eksempel 1: Årlig udbetaling i år på 100.000 kroner og forudsat nedgang i pensionsudbetalingen på 14 procent:

 

 20222023* Ændring i procent fra 2022 til 2023Ændring i kroner fra 2022 til 2023
Udbetaling fra pensionsopsparing100.000 kr.86.000 kr. -14% -14.000 kr.
Folkepensionens grundbeløb78.564 kr.80.100 kr.  
Pensionstillæg89.664 kr.92.676 kr.  
 Fradragsbeløb 89.700 kr. 89.700 kr.  
 Modregning -3.183 kr. 0 kr.  
 Pensionstillæg endeligt 86.481 kr. 92.676 kr.  
 Samlet folkepension 165.045 kr. 172.776 kr. 5% 7.731 kr.
 Samlet indkomst 265.045 kr. 258.776 kr. -2% -6.269 kr.


*Ydelserne til folkepension for 2023 er skønnet med udgangspunkt i en satsreguleringsprocent på 2,7 procent, jf. økonomisk redegørelse august 2022. Der er regnet for en enlig folkepensionist.

 

I et andet eksempel hvor den årlige ydelse fra den private pensionsopsparing falder fra 250.000 kroner i 2022 til 215.000 kroner i 2023, svarende til et fald på 35.000 kroner. I dette eksempel vil folkepensionen i 2023 være næsten 15.400 kroner højere end i 2022. Det betyder, at den samlede indkomst (pensionsudbetaling og folkepensionen) bliver godt 19.600 kroner lavere i 2023 end i 2022, svarende til et fald i den samlede indkomst på 5 procent.

Eksempel 2: Årlige udbetaling i år på 250.000 kroner og forudsat nedgang i pensionsudbetalingen på 14 procent:

 

 20222023* Ændring i procent fra 2022 til 2023Ændring i kroner fra 2022 til 2023
Udbetaling fra pensionsopsparing250.000 kr.215.000 kr.-14%-35.000 kr.
Folkepensionens grundbeløb78.564 kr.80.100 kr.  
Pensionstillæg89.664 kr.92.676 kr.  
 Fradragsbeløb89.700 kr.89.700 kr.  
 Modregning-49.533 kr.-38.718 kr.  
 Pensionstillæg endeligt 40.131 kr.53.958 kr.  
 Samlet folkepension118.695 kr.134.058 kr.13%15.363 kr.
 Samlet indkomst368.695 kr.349.058 kr.-5%-19.637 kr.


*Ydelserne til folkepension for 2023 er skønnet med udgangspunkt i en satsreguleringsprocent på 2,7 procent jf. økonomisk redegørelse august 2022. Der er regnet for en enlig folkepensionist.

6 gode råd til dig, der får udbetaling fra din pensionsopsparing

 • Vær opmærksom på at ændre din forskudsopgørelse 

  Når du har et overblik over din samlede forventede indkomst for 2023, bør du tilpasse din forskudsopgørelse.

  Dette års udfordringer på de finansielle markeder kan nemlig have påvirket, hvor meget du får udbetalt eksempelvis fra din private pensionsopsparing og folkepensionen.

 • Træk på eventuelle andre opsparinger

  Måske har du en opsparing, som du kan trække på i en periode, hvor husholdningsbudgettet er ekstra stramt.

  Hvis du sidder i en bolig med en friværdi, er der måske muligheder for at aktivere friværdien og belåne din bolig yderligere, så du på den måde får lidt mere likviditet. Selvom vi ser ind i en periode med faldende priser på boliger, skal vi huske på, at vi kommer fra en usædvanlig stærk periode på boligmarkedet med kraftige prisstigninger. Der kan derfor godt være god plads til at belåne en andel af din boligs friværdi og få økonomien til at hænge bedre sammen i en periode. 

 • Overvej, om du skal tilbage på arbejdsmarkedet

  Hvis du har mulighed for det, kan det være, at du i et eller andet omfang kan begynde at arbejde igen eller skrue op for din arbejdstid, hvis du arbejder på nedsat tid.

 • Nye regler for folkepension

  Der kommer nye regler for udbetalingen af folkepensionen fra 2023. Det gælder særligt for dig, som arbejder ved siden af pensionen eller, som har en ægtefælle som arbejder. De nye regler kan betyde, at folkepensionen i 2023 bliver højere.

 • Husk, at der i 2023 er ekstra økonomisk hjælp til modtagere af ældrechecken

  Der er også vedtaget særlig hjælp målrettet udvalgte grupper. Næste år får modtagere af ældrecheck også udbetalt en ekstra skattefri udbetaling på 2.500 kroner.

 • Vær opmærksom på, at markederne går op og ned

  2022 har resulteret i negative afkast på de finansielle markeder. Det kom efter en periode med markante positive afkast. Sidst vi stod i en situation med meget negative afkast, ligger ikke længere end et par år tilbage, hvor pandemien ramte. Dengang stabiliserede markederne sig igen – og inden for en periode af seks måneder havde de fleste kunder vundet deres tabte afkast tilbage. Så de finansielle markeder går op og ned. Det er sket før, og det kommer til at ske igen. 

Hvis du er i tvivl eller har brug for rådgivning, kan du ringe og tale med en rådgiver på: 70 11 25 25

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.