Danica Pension opnåede i 2023 en vækst i indbetalinger på 10 procent i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat, nedskrivning af goodwill og ophørende aktiviteter er på 1.422 millioner kroner mod et resultat før skat på -138 millioner kroner for 2022. En stærkt positiv tendens i afslutningen af året gav Danica Pensions investeringer pæne stigninger, der har drevet et solidt afkast til kunderne og et stort plus på bundlinjen.

CEO for Danica Pension Mads Kaagaard udtaler:

Det er meget glædeligt at komme ind i en virksomhed, hvor vi kan se tilbage på et tilfredsstillende 2023 med et positivt momentum på så mange områder efter et udfordrende 2022.

Høj vækst i indbetalinger og kunder

Danica Pensions bruttopræmier steg i 2023 med 10 procent fra 35.138 millioner kroner i 2022 til 38.647 millioner kroner i 2023, drevet af en høj nettotilgang af 300 nye virksomhedskunder. Stigningen i 2023 står i klar modsætning til et fald bruttopræmier i 2022 på 4,6 procent.

Vi kan se på antallet af nye kunder og en stigning i kundetilfredsheden, at kunderne aktivt vælger os til og har glæde af vores samlede værditilbud i form af ansvarlige investeringer, der skaber afkast på deres pensionsopsparinger, markedets bedste sundhedsløsninger og proaktiv rådgivning. Det vidner samtidig om en konkurrencemæssig unik position som en del af en stærk koncern, hvor vi kan rådgive vores kunder om hele deres økonomi”, siger Mads Kaagaard.

Positive afkast fra markeder i fremgang

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på 11,1 procent i 2023. Den samme kundeprofil har over de seneste fem år fået et afkast på 47,2 procent efter omkostninger.

Det er en kerneopgave for os at skabe afkast for vores kunders opsparinger for på den måde at give dem ekstra tryghed til pensionstilværelsen, og i 2023 ramte vi en rigtig god balance imellem risiko og afkast for vores kunder”, siger Mads Kaagaard.

Målsætning nået for grønne investeringer

I 2023 øgede Danica Pension investeringerne i den grønne omstilling med 47 procent fra 37,7 milliarder kroner til 55,4 milliarder kroner.

Mads Kaagaard siger:

2023 har været præget af markedsmæssige udfordringer for den grønne omstilling. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har fundet mange gode investeringsmuligheder i det her område, der tæller vindmøller og batterier til el-biler. Vi tror på, at den grønne omstilling går hånd i hånd med afkast i fremtiden og på den måde kommer investeringerne både klimaet og vores kunders opsparing til gode.

Oprindeligt havde Danica Pension en målsætning om at placere 30 milliarder kroner i investeringer i grøn omstilling senest i 2023. Den målsætning blev allerede i 2021 forhøjet til et mål om at have 50 milliarder kroner investeret i den grønne omstilling ved udgangen af 2023. Den næste målsætning for grønne investeringer lyder på 100 milliarder i 2030.

Langt flere kunder får hjælp med sundhed

I 2023 har 93.200 danskere brugt Danica Pensions sundhedsløsninger i form af sundhedsforsikring, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og sundhedspakken. I 2023 var der 53 procent flere kunder, der benyttede sig af Danica Pensions sundhedspakke i forhold til 2022, hvilket er et tydeligt signal om, at kunderne fortsat efterspørger muligheden for en hurtig og tidlig sundhedsindsats. Tilfredshedsgraden med løsningen ligger på 93 procent.

Vi yder i dag hjælp til flere kunder i både den forebyggende del, når skaden er indtruffet, og når vi skal understøtte deres vej tilbage til en normal arbejdsdag. Som pensionsselskab spiller vi på den måde en stadigt voksende rolle i at tage os af vores kunders helbred, til gavn for den enkelte ansatte, vores virksomhedskunder og samfundet som helhed”, siger Mads Kaagaard.

Flere skader giver forværret syge- og ulykkesresultat

Danica Pension havde i 2023 et underskud på syge- og ulykkesforretningen på 924 mio. kr. imod et underskud på 1.032 millioner for 2022. Investeringsresultatet udgør i 2023 et underskud på 23 mio. kr. og den underliggende forretning et underskud på 901 mio. kr., hvoraf cirka halvdelen vedrører hensættelser til fremtidige tab på allerede indgåede kontrakter.

Udviklingen er drevet af en generel, negativ samfundstendens, hvor flere danskere er langtidssygemeldt fra arbejdsmarkedet, hvilket resulterer i et stigende antal anmeldte skader under tab af erhvervsevne.

Generelt ser vi desværre flere danskere med sygdomme af især psykisk karakter, der holder dem væk fra arbejdsmarkedet i længere perioder, hvilket påvirker vores resultat negativt. Vi har iværksat en række forbedringsinitiativer på området og arbejder målrettet på at opnå balance i den del af forretningen”, siger Mads Kaagaard.

Danica Pensions plan for syge- og ulykkesområdet indeholder blandt andet en målsætning om at kunne hjælpe endnu flere kunder tilbage fra sygdom, ved at alle kunder skal modtage behandling i såkaldte StepCare-forløb og en løbende justering af priserne på området, så disse balancerer samlet set.

 2023    2022    
Indbetalinger, milliarder kroner38,635,1
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pensionering, procent11,1-14,2
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent4,614,6
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent
3,6-4,7
Resultat før skat, nedskrivning af goodwill og ophørende aktiviteter, millioner kroner
1.422
-138
Pensionsformue, milliarder kroner440
416


Press release in English


For mere information kontakt presseansvarlig Nikolai Johnsen på +45 23 23 11 63 eller nikjo@danicapension.dk.