Danica Pension løfter nu klimambitionerne yderligere og fremrykker målsætningen for investeringer i den grønne omstilling med to år. Det sker i kølvandet på, at den eksisterende 2023-målsætning på 30 milliarder kroner allerede er nået. Det betyder, at Danica Pensions nye ambition er at have investeret mindst 50 milliarder kroner i den grønne omstilling i 2023. Investeringer i den grønne omstilling dækker over investeringer i selskaber, fonde eller projekter, der bidrager til at komme i mål med de globale klimaambitioner. Det er et vigtigt skridt på vejen til at nå det langsigtede mål om at have investeret mindst 100 milliarder kroner i den grønne omstilling i 2030 og have CO2-neutrale investeringer senest i 2050.

94456160c0eb4d7cab7d3b166fc7f2f5
"Der er brug for handling her og nu, hvis vi skal bremse klimaforandringerne, inden det er for sent. Derfor løfter vi nu vores ambitioner på kort sigt."Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

”Der er brug for handling her og nu, hvis vi skal bremse klimaforandringerne, inden det er for sent. Derfor løfter vi nu vores ambitioner på kort sigt. Vi har vist, at vi sætter handling bag ordene, for siden 2019 har vi mere end tredoblet vores investeringer i den grønne omstilling til 32,9 milliarder kroner i dag. Det har vi gjort samtidig med, at vores kunder har fået et af markedets bedste afkast efter omkostninger,” siger Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension.

Det nye mål bygger videre på at forene klimahandling og attraktive afkast, og ifølge Ole Krogh Petersen vil markedet for grønne investeringsmuligheder modne endnu mere de kommende år og gøre det muligt at nå den nye 2023-ambition.

”Der har været et godt momentum de seneste år, hvor vi bl.a. har investeret cirka 17 milliarder kroner i grønne obligationer og mere end 800 millioner kroner i svenske Northvolt, der leverer batterier til elbiler. Strammere klimaregulering og øget efterspørgsel på grønne løsninger kommer til at rykke flere virksomheder mod grønnere alternativer, og den seneste energikrise forstærker også behovet for at udbygge vedvarende energi. De bevægelser vil forventeligt give os attraktive investeringsmuligheder, så jeg er overbevidst om, at vi kan levere på vores nye klimamål og samtidig skabe et attraktiv afkast til vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen.


Vil genbesøge klimamålsætninger

Det er vigtigt at have delmålsætninger, da det sætter retningen for investeringerne, så Danica Pension leverer på det langsigtede mål om at have minimum 100 milliarder kroner investeret i den grønne omstilling i 2030. EU er i gang med at definere, hvad der kan kategoriseres som grønne aktiviteter som en del af EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering. I takt med, at EU’s grønne taksonomi udbygges, og der kommer større datakvalitet på området, vil Danica Pension genbesøge sine ambitiøse mål for investeringer i den grønne omstilling.

”Klimakrisen venter ikke på os, og vi er nødt til at handle nu og sætte delmål ud fra den data og viden, vi har i dag. Derfor har vi sat et nyt og endnu mere ambitiøst 2023-mål.”Ole Krogh Petersen

”Klimakrisen venter ikke på os, og vi er nødt til at handle nu og sætte delmål ud fra den data og viden, vi har i dag. Derfor har vi sat et nyt og endnu mere ambitiøst 2023-mål. Vi afventer fortsat EU’s taksonomi og dens definitioner af grønne aktiviteter, som kan få betydning for vores målsætninger på den kortere bane frem mod 2030. Når der er større klarhed, vil vi derfor genbesøge vores målsætninger for 2025 og 2030,” slutter Ole Krogh Petersen.


Foto: Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

 

    Fakta:

  • Danica Pension fremrykker 2025-målet for investeringer i den grønne omstilling med to år og vil dermed have som mål, at der er minimum 50 milliarder kroner investeret i grønne aktiviteter og projekter allerede i 2023.

  • Tidligere var målet at have investeret 30 milliarder kroner i 2023, men det blev allerede nået i sommeren 2021. I dag har Danica Pension investeret 32,9 milliarder kroner i den grønne omstilling og har dermed mere end tredoblet investeringerne siden 2019, hvor cirka 10 milliarder kroner var placeret i den grønne omstilling.

  • Danica Pensions investeringer i den grønne omstilling bliver årligt verificeret af Deloitte og inkluderer investeringer i selskaber med aktiviteter inden for vedvarende energi, alternative investeringer inden for vedvarende energi, ejendomme med bæredygtighedscertificering og grønne obligationer.

  • Danica Pension vil revurdere målsætningerne for investeringer i den grønne omstilling, når der er større klarhed om taksonomien fra EU og dens definitioner af grønne aktiviteter.

  • Danica Pension har tilsluttet sig det globale investorinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance og har dermed forpligtet sig til at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050 i tråd med Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5°C. Som en del af det mål satte Danica Pension i marts 2021 delmål for reduktionen af CO2-udledningerne frem mod 2025 i energi-, forsyning-, transport-, cement- og stålsektoren.

Læs mere om Danica Pensions investeringer i grøn omstilling her og vores generelle arbejde med klimadagsordenen her.