Danica Pension opnåede i de første ni måneder af 2023 en vækst i indbetalinger i Danmark på 12 procent i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat er på 922 millioner kroner mod et resultat før skat på -1,9 milliarder kroner for samme periode sidste år, der var påvirket af en nedskrivning af goodwill på 1,6 milliarder kroner. Overskuddet er primært drevet af et fortsat positivt momentum på de finansielle markeder, der har givet positive afkast til Danica Pensions investeringer. Resultatet er trukket ned af en hensættelse på 250 millioner kroner til mulig kompensation for kunder om manglende rådgivning om betydningen af den løbende ændring af folkepensionsalderen.  

Administrerende direktør Søren Lockwood udtaler:
”I en tid ellers præget af uroligheder er jeg tilfreds med, at vi leverer tryghed til vores kunder på alle områder. Samtidig fortsætter vi en flot vækstrate og på trods af den negative udvikling i antallet af skader og en større hensættelse, opnår vi et pænt overskud.”     
 

Vækst i præmieindbetalinger

Danica Pensions bruttopræmier steg i årets først ni måneder med 12 procent, når man ser isoleret på udviklingen i den danske forretning. Efter frasalget af Danica Pension Norge er udviklingen samlet set steget med 4 procent fra 28.462 millioner kroner til 29.458 millioner kroner.

”Vi har nu skabt vækst over en flerårig periode, og det viser, at både nye og eksisterende kunder er tilfredse med den samlede pakke, de får hos os. Der er især efterspørgsel på sundhedsløsninger, og derfor fortsætter vi med at udvikle os på det her punkt, der bliver en afgørende konkurrencefordel fremover,” siger Søren Lockwood. 

10 milliarder kroner mere til kundernes pensionsopsparing

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på 4,7 procent i årets første ni måneder. Den samme type kunde har over de seneste 5 år fået et afkast på 27,5 procent efter omkostninger.
”Vi har skabt 10 milliarder kroner i afkast til vores kunder i år, og det giver gode udsigter for deres pensionstilværelse. Vi har en investeringsstrategi, der er sat til at skabe det bedste afkast til vores kunder over tid, og det giver ro på i en tid med urolige markeder, ” siger Søren Lockwood. 
 

Tidlig sundhedsindsats giver kunderne færre skader

Et nyt studie foretaget på baggrund af sundhedsindsatsen hos 500.000 kunder viser, at en tidlig sundhedsindsats reducerer antallet af langtidssygemeldinger med 15 procent, når den er en del af en samlet pakke af sundhedsløsninger.
”Det her studie er en milepæl, fordi det viser, at forebyggelse virker. Når vores kunder samler deres sundhedsbehandling i én sammenhængende løsning hos os, kan vi nedbringe de alvorlige skader til gavn for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundet,” siger Søren Lockwood.   

Konkret sammenligner studiet to kundegrupper – renset for diverse demografiske forskelle - hvoraf kun den ene har kunnet benytte Danica Pensions Sundhedsløsninger, herunder Danica Pensions ’Sundhedspakke’, hvor man kan få nem og hurtig adgang til læger, psykologer og diætister. I 2023 har kunder hos Danica Pension modtaget 35.000 behandlinger under Sundhedspakken, hvilket er en stigning på 144 procent i forhold til introduktionen i 2021. 

Syge- og ulykkesforretning med flere skader

På trods af de positive resultater fra den forebyggende indsats er det fortsat ikke nok til at modvirke en generel tendens fra samfundet, hvor flere bliver syge og modtager sygedagpenge og er i jobafklaring- og ressourceforløb. Resultatet af syge- og ulykkesforretningen er således negativt påvirket af en stigning i antallet af nye skader.  
Danica Pension havde i de første ni måneder af 2023 et risiko- og omkostningsunderskud på syge- og ulykkesforretningen på 428 mio. kr. mod et underskud på 113 mio. kr. i de første ni måneder af 2022. Udviklingen skyldes primært den meget negative udvikling i antallet af nye skader. 

”Det er bekymrende, at flere danskere bliver syge, men vi må glæde os over, at vi har skabt en model hos os, der hjælper på problemet. Vores indsats har en afbødende effekt på et bredt samfundsproblem, men det ændrer ikke på, at vi indtil videre ser flere skader i 2023, ” siger Søren Lockwood.

 
 1.–3. kvartal 2023 
 1.–3. kvartal 2022
 Indbetalinger, milliarder kroner 29,528,5
 Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension, procent 4,7-16,2
 Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent-0,9-13,5
 Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent0,6-7,4
 Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent922-1.869
 Pensionsformue, milliarder kroner423404