Det er et tæt samarbejde mellem Pension for Selvstændige og Danica Pension, der strækker sig over mere end 30 år, som efter genforhandling nu bliver forlænget til 2027.

”Den know-how og det samlede værditilbud, som vi sammen med Danica Pension kan tilbyde selvstændige, er samlet set det bedste på markedet, og derfor er vi rigtig glade for nu at have genforhandlet en ny forbedret aftale på vegne af vores medlemmer,” siger Lars Kvistskov Larsen, der er adm. direktør i Pension for Selvstændige.

Lars Kvistskov Larsen peger på, at det samlede værditilbud, der er attraktiv for Pension for Selvstændiges mange medlemmer er god, relevant og skræddersyet rådgivning, attraktive afkast efter omkostninger over flere år, stærke sundhedsløsninger, der nedbringer sygefraværet samt stærke forsikringsløsninger, hvis uheldet er ude.

”Vi har stor forståelse for, at selvstændige ofte har al deres fokus på at drive deres virksomhed, men det ændrer ikke på, at de også kan blive ramt af uheld, der fører til længerevarende sygdomme, ligesom de også ønsker finansiel tryghed, når det kommer til deres pensionisttilværelse, og det er vores opgave fortsat at skabe den tryghed og levere det bedste pensions- og forsikringstilbud til de mange selvstændige, der er i Danmark,” siger Lars Kvistskov Larsen og fortsætter:

”Pension og forsikring er derfor mindst lige så vigtigt for selvstændige, som det er for almindelige lønmodtagere – i mange tilfælde er det faktisk endnu vigtigere, fordi en virksomheds eksistens kan stå og falde med, om den selvstændige er rigtigt dækket – for eksempel ved uheld eller sygdom.”

En del af Danicas DNA

Pension for Selvstændige er Danica Pensions største kunde, og det, sammenholdt med den forskel som de rigtige pensions- og forsikringsordninger samt stærke sundhedsløsninger kan gøre for selvstændige, betyder, at Ole Krogh Petersen, der er adm. direktør i Danica Pension, også har store forventninger til den nye aftale.

”Det ligger dybt i vores DNA at gøre en forskel for selvstændige. At rådgive dem og sikre, at de sparer rigtigt op til pension, at de er korrekt dækket, hvis de bliver længerevarende syge og at levere de bedste sundhedsløsninger, der kan nedbringe deres sygefravær. Derfor er det med stor ydmyghed, stolthed og glæde, at vi fortsætter samarbejdet med Pension for Selvstændige og dermed kan fortsætte med at skabe tryghed for en af de vigtigste søjler i vores samfund. Det er vores ambition, at den nye aftale både skal være en fordel for de selvstændige, samfundet, Pension for Selvstændige og Danica Pension,” siger Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Ofte har det langt større konsekvenser for selvstændige, deres virksomhed og deres familier, hvis de bliver længerevarende syge, og derfor har de krav på at få de bedste løsninger på sundhedsområdet, og dem ser vi frem til fortsat at levere – for eksempel med vores nye og forbedrede sundhedspakke, hvor der er direkte adgang til læge og psykolog uden henvisning og med udvidede åbningstider, som vi ved, at travle selvstændige sætter stor pris på.”

88a094fd-00090256-5fa97dea

Fakta om Pension for Selvstændige, Danica Pension og samarbejdet:

Pension for Selvstændige (PFS) er en non-profit fond stiftet af organisationer for selvstændige. PFS’ mål er at få selvstændige til at forholde sig til pension og informere selvstændige om pensionsopsparinger og tilknyttede forsikringer. PFS lægger afgørende vægt på personlig rådgivning og personlige møder.

  • Der er 36.000 pensionsordninger i PFS’ portefølje og en samlet pensionsformue på 36 milliarder kroner.
  • Danica Pension er med cirka en million kunder i Danmark og Norge og en samlet pensionsformue på cirka 500 milliarder kroner et af Nordens største pensionsselskaber.
  • Den nye genforhandlede aftale mellem PFS løber til 2027, og dermed fortsætter et langvarigt partnerskab, som har i løbet i mere end 30 år.