Danica Pension opnåede i første kvartal af 2023 en vækst i indbetalinger i Danmark på 4 procent i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat af fortsættende aktiviteter er på 497 millioner kroner mod et resultat før skat på -142 millioner kroner for samme periode sidste år. Udviklingen skyldes, at de finansielle markeder i starten af 2023 igen har givet positive afkast til Danica Pensions investeringer, samt en fortsat forbedring af den underliggende drift.

Administrerende direktør Søren Lockwood udtaler:

Efter et svært 2022 glæder jeg mig over, at de finansielle markeder i starten af 2023 har fundet et mere stabilt leje, og at vi igen leverer et pænt overskud. Vi fortsætter med at have fokus på de dele af vores forretning, som vi kan forbedre fra dag til dag, og her glæder jeg mig over, at det underliggende SUL-resultat forsat er i bedring, vi har vækst i præmier, og kundernes samlede pensionsformue vokser igen.”

Vækst i præmieindbetalinger

Danica Pensions bruttopræmier steg i første kvartal med 4 procent fra 9.912 millioner kroner til 10.336 millioner kroner.
”Vi står stærkt i markedet og er startet 2023 med et flot momentum. Set over en flerårig periode ser vi en klar tendens til, at kunderne vælger Danica Pension til på grund af vores samlede værditilbud, som består af rådgivning, afkast efter omkostninger, ansvarlige investeringer og stærke sundhedsløsninger,” siger Søren Lockwood.

Positive afkast fra markeder i fremgang

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på 3,3 procent i årets første tre måneder. Den samme type kunde har over de seneste tre år fået et afkast på 34,3 procent efter omkostninger.

Pension er jo en langsigtet disciplin, og jeg glæder mig over, at vi igen leverer pæne afkast til vores kunder. Det viser, at vores investeringsstrategi fører os i den rigtige retning, og set over en tre- og femårig periode ligger vi pænt i forhold til andre, kommercielle selskaber, ” siger Søren Lockwood.

Syge- og ulykkesforretningnærmer sig balance

Det samlede underskud på syge- og ulykkesområdet er på 128 millioner kroner mod -396 millioner kroner i samme periode sidste år. Forbedringen er først og fremmest drevet af et bedre investeringsresultat, men det underliggende syge- og ulykkesresultat er også i fortsat bedring blandt andet som følge af Finanstilsynets krav om, at indtægter og udgifter skal balancere på ny forretning. Endvidere er resultaterne forbedret gennem en langsigtet, kontinuerlig indsats over de seneste fire år, der har været med til at drive udviklingen i form af forbedret, helhedsorienteret indsats på alle sundhedsområder inden for behandling og forebyggelse. Derudover er det lykkedes Danica Pension at få flere kunder på sundhedsområdet:

Sundhedsområdet er et stort fokusområde for os, fordi danske virksomheder i stigende grad efterspørger en sundhedspartner, der kan hjælpe med at holde deres medarbejdere raske og i arbejde. Og når vi får flere kunder med sundhedsforsikringer, kan vi give dem en bedre behandling, og flere raske medarbejdere er en fordel for medarbejderen, virksomheden, for os og for samfundet,” siger Søren Lockwood.
 

Nye sundhedsløsninger er populære og hjælper bredt

Antallet af konsultationer i Danica Pensions ’Sundhedspakke’ steg med 35 procent i første kvartal i forhold til samme periode i 2022, hvilket er et tydeligt signal om, at kunderne fortsat efterspørger muligheden for en hurtig og tidlig sundhedsindsats. Sundhedspakken blev lanceret i starten af 2021 som et ekstra, forebyggende element, der har til formål at få kunderne til at benytte sig af læge, psykolog og diætist online, inden problemerne vokser sig større og til eventuelle, alvorlige skader. Tilfredshedsgraden med løsningen ligger på 94 procent.

Med vores sundhedspakke kan vi yde en tidlig indsats over for vores kunder, og som noget af det mest positive kan vi se, at vi faktisk når ud til kunder, der ellers ikke ville have modtaget behandling. Så hvad end det drejer sig om en læge, psykolog eller diætist, har vi med sundhedspakken skabt et ekstra lag i vores sundhedsindsats, som vores kunder sætter meget stor pris på,” siger Søren Lockwood.
 1. kvartal 2023    1. kvartal 2022    
Indbetalinger, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner10,39,3
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pensionering, procent3,3-5,3
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent0,5-6,0
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent
0,8-1,2
Resultat før skat, fortsættende aktiviteter, millioner kroner
497-142
Pensionsformue, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner423444

Hent pressemeddelelsen som PDF her
Press release in English


For mere information kontakt presseansvarlig Nikolai Johnsen på +45 23 23 11 63 eller nikjo@danicapension.dk.