Med salget fokuserer Danica Pension sin forretning yderligere og står nu endnu stærkere rustet til at udvikle de bedste pensionsløsninger til kunderne i Danmark.

”For vores kunder i Danmark betyder det et endnu mere fokuseret Danica Pension, og for vores norske Danica-kunder betyder handlen, at der kommer en ny ejer, som kan sætte yderligere fart på udviklingen af selskabet. Da handlen samtidig strategisk er det rigtige valg for Danica Pension, er det her en rigtig god løsning for alle parter,” siger Ole Krogh Petersen, der er administrerende direktør i Danica Pension.

Danicas norske forretning har de seneste år haft en markant vækst og leveret stærke finansielle resultater.

”Vi er stolte af den vækst og de resultater, som vi har skabt på det norske pensionsmarked, og det stærke fundament, som vores kollegaer i Norge har opbygget. Danica i Norge står til at afslutte en succesfuld strategiperiode, og det har fået os til at tage vores tilstedeværelse i Norge op til overvejelse, og om vi er de rigtige ejere til den næste etape af udviklingen. Vi kom frem til, at både vores kunder og Danica Pension samlet set vil være bedre tjent med, at der kommer en ny ejer,” siger Ole Krogh Petersen.

Danica i Norge har cirka 29.000 aftaleforhold knyttet til privat pensionsopsparing og lidt mere end 60.000 personforsikringer. Selskabet har cirka 14.000 erhvervskunder, 100 ansatte og NOK 30,4 milliarder under forvaltning.

Som en del af aftalen vil den nye ejer tilbyde attraktive løsninger og vilkår til Danske Banks kunder, og en langsigtet partnerskabsaftale mellem køberen og Danske Bank vil sikre fortsat produktudvikling og -tilbud til Danske Bank-kunder i Norge.

”Vi har været på det norske marked i 150 år og ser fortsat det norske marked som vigtigt for Danske Bank. Her var der dog en rigtig god mulighed for at eksekvere på vores strategi om at forenkle og styrke vores forretning ved at frasælge den norske del af pensionsforretningen til en attraktiv pris. Dermed vil vi fokusere på pensionsmarkedet i Danmark, hvor vi har en rigtig stærk position med et godt værditilbud samt en tilfredsstillende og lønsom vækst. Det står vi nu endnu stærkere til at udbygge i de kommende år,” siger Glenn Söderholm, der er Head of Personal and Business Customers i Danske Bank samt bestyrelsesformand i Danica Pension.

Handlen forventes at resultere i en engangsindtægt for Danske Bank A/S på cirka DKK 400 millioner. Der forventes ingen resultatpåvirkning for Danske Bank A/S for 2021, da købesummens betaling afventer handlens afslutning. Dette er betinget af godkendelser af det norske finanstilsyn og den norske konkurrencestyrelse, hvilket forventes at ske i første halvår af 2022.

 

Hent pressemeddelelsen her

Read the press release in English

 

Danske Bank

For yderligere oplysninger kontakt Danica Pensions kommunikationsdirektør Tim Smidemann på 23 48 26 51 eller tism@danicapension.dk