Danica Pension opnåede i første kvartal af 2022 en vækst i indbetalinger i Danmark på 18,9 procent ift. samme periode sidste år, og det er efter en vækst i præmieindbetalinger på 32 procent i 2021. Resultatet før skat af fortsættende aktiviteter er på -11 millioner kroner mod et resultat før skat på 468 millioner kroner for samme periode sidste år. Hele faldet i første kvartals resultat før skat skyldes et negativt investeringsresultat som følge af nedgang på de finansielle markeder over hele verden.

Konstitueret administrerende direktør Søren Lockwood udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi fortsætter vores store og lønsomme vækst, og det er et tydeligt tegn på, at vores samlede værditilbud er attraktivt for kunderne, som i stigende grad vælger os til. Det er dog også klart, at første kvartal for Danica Pension – som resten af samfundet – har været præget af den ulykkelige krig i Ukraine. Det har sammen med stigende inflation ført til negative investeringsresultater for danske pensionsopsparere og dermed også vores kunder. De faldende markeder er også årsagen til, at vores resultat før skat er faldet, men det er værd at bemærke, at den underliggende drift fortsat er fin.”


Stor vækst i præmieindbetalinger

Danica Pensions bruttopræmier steg i Danmark med 18,9 procent fra 8.335 millioner kroner til 9.912 millioner kroner. Væksten kommer efter et 2021, hvor Danica Pension opnåede en vækst i præmieindbetalinger på 32 procent.

”Kunderne vælger Danica Pension på grund af vores samlede værditilbud, som består af tryghedsskabende rådgivning, attraktive langsigtede afkast efter omkostninger, ansvarlige investeringer og stærke sundhedsløsninger. Vi står stærkt i markedet og er startet 2022 med at fortsætte vores lønsomme vækst fra et allerede meget højt niveau i 2021. Det er vi meget tilfredse med,” siger Søren Lockwood.

Vi står stærkt i markedet og er startet 2022 med at fortsætte vores lønsomme vækst fra et allerede meget højt niveau i 2021.Konstitueret adm. direktør Søren Lockwood


Negative afkast i årets første tre måneder

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på -5,3 procent i årets første tre måneder. Den samme type kunde har over de seneste tre kalenderår fået et afkast på 54,2 procent efter omkostninger.

”Det er værd at huske, at investering af pension er langsigtet, og selvom det naturligvis er rigtig ærgerligt, at pensionsopsparerne har fået negative afkast i årets første tre måneder, er det værd at huske, at det kommer efter tre år, hvor kunderne har fået meget høje afkast efter omkostninger. Vi opfordrer vores kunder til at have is i maven, og så tror vi på, at markederne retter sig i løbet af året. Vi holder fast i den investeringsstrategi, der har givet kunderne markedets absolut bedste afkast efter omkostninger i de seneste tre kalenderår, og det er vores ambition også at levere dette i de kommende år,” siger Søren Lockwood.


Underskud på syge- og ulykkesområdet

Det samlede underskud på syge- og ulykkesområdet er på 396 millioner kroner mod et underskud på 297 millioner kroner i samme periode sidste år. Det er et negativt investeringsresultat i første kvartal 2022 på -379 millioner kroner, hvilket er et 221 millioner kroner større underskud end samme periode sidste år, som er årsagen til det større underskud. Når der ses bort fra det negative investeringsresultat, ses der en markant forbedring i det underliggende syge- og ulykkesresultat.

”Underskuddet på syge- og ulykkesområdet er fortsat ikke tilfredsstillende. Vi hæfter os dog ved, at det fratrukket det markant dårligere investeringsresultat fortsat er i bedring, og at vi lykkes med at nedbringe antallet af skader hos vores kunder. Vi fortsætter det store arbejde, som vi er i gang med på sundheds- og skadesområdet, og så tror vi fuldt og fast på, at vi bevæger os mod balance over de kommende år,” siger Søren Lockwood.


Nye sundhedsløsninger er populære og forebygger alvorlige skader

Derudover har Danica Pension over en årrække investeret i at skabe en forbedret og gennemgribende, forebyggende indsats på hele sundhedsområdet. Det har ført til, at antallet af nye skader for kunder med tab af erhvervsevne er faldet 25 procent over de seneste tre år.

”Vi har de seneste tre år investeret massivt i at give vores kunder en tidligere og mere omfattende indsats på sundhedsområdet. Vi kan se, at kunderne har taget rigtig positivt imod mulighederne, og at den forebyggende indsats virker. Det klareste eksempel på det er, at vi har opnået et markant fald i antallet af nye skader indenfor for tab af erhvervsevne,” siger Søren Lockwood.


1. kvartal 20221. kvartal 2021
Indbetalinger, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner9,98,3
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pensionering, procent-5,34,1
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent-6,0-2,2
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent-1,2-1,1
Resultat før skat, fortsættende aktiviteter, millioner kroner-11468
Pensionsformue, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner444445

Hent pressemeddelelsen som PDF her

Press release in English


For mere information kontakt presseansvarlig Nikolai Johnsen på +45 23 32 11 63 eller nikjo@danicapension.dk