Resultatet før skat er på 492 millioner kroner mod et resultat før skat på 497 millioner kroner for samme periode sidste år. Det pæne overskud er drevet af en fremgang for Danica Pensions investeringer, der har givet stærke afkast.

CEO Mads Kaagaard udtaler:

”Jeg glæder mig over, at vi leverer stærke afkast til vores kunder, hvis samlede pensionsformue er vokset ganske pænt i første kvartal. Det giver økonomisk tryghed i en tid, der ellers er præget af uroligheder mange steder i verden. Vores overskud på en halv milliard kroner er tilfredsstillende, og vi har fokus på fortsat at skabe lønsom vækst fremadrettet”.

Høje afkast fra markeder i fremgang

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på 7,4 procent i årets første tre måneder. Den samme type kunde har over de seneste fem år fået et afkast på 43,8 procent efter omkostninger. Det er især aktiemarkedet, der har drevet de høje afkast, hvor Danica Pensions portefølje har nydt godt af eksponeringen til både den amerikanske tech-sektor og den danske pharma-sektor. På den længere bane har Danica Pensions afkast generelt nydt godt af en bred eksponering fra blandt andet alternative investeringer, der har bidraget særdeles pænt til de samlede afkast.

I første kvartal har vi leveret afkast i toppen af det kommercielle marked, og over en flerårig periode har vores investeringsstrategi vist sig meget konkurrencedygtig. Det betyder selvfølgelig meget for vores kunder, at vi passer godt på deres penge og får dem til at vokse,” siger Mads Kaagaard.

Vækst i præmieindbetalinger

Danica Pensions bruttopræmier steg i første kvartal med 2 procent fra 10.336 millioner kroner til 10.548 millioner kroner.

Vi står stærkt i markedet, og kunderne vælger Danica Pension til på grund af vores samlede værditilbud, som består af rådgivning, afkast efter omkostninger, ansvarlige investeringer og stærke sundhedsløsninger,” siger Mads Kaagaard.

Syge- og ulykkesresultat fortsat negativt

Forsikringsresultatet på syge- og ulykkesområdet er et underskud på 219 millioner kroner mod et underskud på 135 millioner kroner i samme periode sidste år. Den negative udvikling er drevet af en generel samfundstendens, hvor flere danskere er langtidssygemeldt fra arbejdsmarkedet, hvilket resulterer i et stigende antal anmeldte skader under tab af erhvervsevne. Herudover er resultatet påvirket af negative engangseffekter vedrørende skader fra tidligere år på cirka 100 millioner kroner. Inklusive investeringsresultatet er underskuddet på 277 millioner kroner imod 128 millioner kroner sidste år.

Det går desværre fortsat den forkerte vej for den mentale sundhed for en del danskere, og vi ser stadig flere alvorlige skader som et resultat af denne udvikling. Vi har over lang tid arbejdet målrettet på at komme i balance på det her område i 2025, men vi har stadig et stykke vej foran os, og det arbejde tager vi på os,” siger Mads Kaagaard.

Danica Pensions plan for syge- og ulykkesområdet indeholder blandt andet en målsætning om at kunne hjælpe endnu flere kunder tilbage fra sygdom, ved at alle kunder skal modtage behandling i såkaldte StepCare-forløb samt en løbende justering af priserne på området, så udgifter og indtægter balancerer samlet set.

Udvidede sundhedsløsninger til familien er en succes

Antallet af konsultationer i Danica Pensions ’Sundhedspakke’ steg med 44 procent i første kvartal i forhold til samme periode i 2023, hvilket er et tydeligt signal om, at kunderne fortsat efterspørger muligheden for en hurtig og tidlig sundhedsindsats. Tilfredshedsgraden med løsningen ligger på 94 procent.

I 2023 blev Sundhedspakken udvidet med muligheden for at få coaching og familierådgivning, og populariteten af de nye muligheder har bidraget til stigningen i anvendelsen. Samlet set er der hos Danica Pensions kunder stor efterspørgsel på at få hjælp til udfordringer i familielivet ofte relateret til barnets mentale trivsel.

Den enkelte kunde hos os udgør en medarbejder på en arbejdsplads, hvor der ofte er en hel familie bag dem, der skal være i harmoni, for at medarbejderen trives. Den opgave tager vi i stigende grad på os som pensionsselskab, både i vores StepCare-forløb og i vores familierådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i hele familiens trivsel og yder en bred indsats til både forældre og børn,” siger Mads Kaagaard.

 1. kvartal 20241. kvartal 2023
Indbetalinger, milliarder kroner10,510,3
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pensionering, procent7,43,3
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent0,10,5
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent
0,50,8
Resultat før skat, millioner kroner
492497
Pensionsformue, milliarder kroner461
423

Hent pressemeddelelsen som PDF
Press release in English


For mere information kontakt presseansvarlig Nikolai Johnsen på +45 23 32 11 63 eller nikjo@danicapension.dk.