Danica Pension opnåede i årets første seks måneder et resultat før skat på 1.018 mio. kr. mod et resultat på 892 mio. kr. i samme periode sidste år. Det er en stigning på 14,1 pct., som svarer til 126 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes især medvind på de finansielle markeder, hvilket også er kommet kunderne til gode i form af solide afkast, samt en sund underliggende forretning. I den anden retning trækker en hensættelse til mulig fremtidig betaling af PAL-skat på syge- og ulykkesområdet på 270 mio. kr. Årets første seks måneder har udover fremgang på bundlinjen også budt på markant vækst på toplinjen i form af en stigning i bruttopræmier på 30,2 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Adm. direktør Ole Krogh Petersen udtaler:

”Vi har haft et godt 1. halvår, hvor jeg især hæfter mig ved, at kunderne har fået solide afkast efter omkostninger, og at kunderne i stigende grad har valgt vores samlede værditilbud til. Det har ført til en stor og lønsom vækst, hvilket fremgangen i både resultatet og præmieindbetalingerne viser.”

Markant vækst i præmier

Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 17.382 mio. kr. i årets første seks måneder mod 13.967 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 24,5 pct. Samlet steg Danica Pensions præmieindbetalinger i årets første seks måneder med 30,2 pct. fra 15.268 mio. kr. til 19.877 mio. kr.

”Vi er glade for, at vi står godt på markedet med et stærkt samlet værditilbud, der består af proaktiv og tryghedsskabende rådgivning, langsigtede konkurrencedygtige afkast efter omkostninger, stort fokus på bæredygtighed i vores investeringer og stærke sundhedsløsninger. Det oplever vi, at kunderne vælger til, hvilket viser, at det ikke kun handler om pris. Vi er rigtig glade for væksten, men især fordi den er lønsom, hvilket er afgørende for os. Det er en stor tillidserklæring, at så mange kunder har valgt os til, og det glæder vi os til at leve op til,” siger Ole Krogh Petersen.

Solide afkast til kunderne

Danica Pensions kunder har i årets første seks måneder fået solide afkast efter omkostninger. Kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension har i årets første seks måneder fået et afkast på 9,6 pct. efter omkostninger, hvilket hører til toppen af markedet blandt de kommercielle pensionsselskaber.

”Det er rigtig glædeligt, at kunderne har fået markante positive afkast over en lang periode, fordi det er med til at skabe økonomisk tryghed. Det er dog også værd at være opmærksom på, at vi ikke kan forvente lige så meget medvind på de finansielle markeder i de kommende år, og det indstiller vi selvfølgelig vores portefølje efter ,” siger Ole Krogh Petersen, som glæder sig over, at Danica Pension nu over flere år har leveret attraktive afkast efter omkostninger til kunderne.

Grundet stigningerne på aktiemarkederne er det særligt kunder med høj risiko, som har fået de største afkast i dette halvår. Eksempelvis har en kunde med høj risiko og 30 år til pension fået et afkast på 13,1 pct.

Læs hele pressemeddelelsen om Danica Pensions halvårsregnskab her

Press release in English