Danica Pension opnåede i 2021 et resultat før skat af fortsættende aktiviteter (eksklusiv Danica Norge) på 2.078 millioner kroner mod et resultat på 1.700 millioner kroner i 2020. Det er en stigning på 378 millioner kroner, som svarer til 22 procent. Den forbedrede bundlinje skyldes især gode investeringsresultater, en forbedret syge- og ulykkeforretning samt en sund, underliggende forretning i stor og lønsom vækst. Resultatet indeholder en ekstraordinær hensættelse til mulig fremtidig betaling af PAL-skat på syge- og ulykkesområdet på 327 millioner kroner. Ud over fremgang på bundlinjen har året også budt på stor vækst på toplinjen i form af en stigning i præmieindbetalinger på 32 procent sammenlignet med 2020. Danica Norge, der ikke indgår i ovenstående tal, opnåede i 2021 et resultat efter skat på 76 millioner kroner mod 76 millioner kroner i 2020, mens pensionsformuen i Norge voksede med 5 milliarder kroner til 24 milliarder kroner.

Administrende direktør, Ole Krogh Petersen, udtaler: ”2021 var et stærkt år for kunderne og Danica Pension. Kunderne har fået et af markedets højeste afkast, vi oplever en stor vækst som følge af vores stærke, samlede værditilbud, og vi har nedbragt antallet af skader blandt vores kunder. Det har samlet ført til en stor og lønsom vækst, hvilket fremgangen i både resultatet, pensionsformue og præmieindbetalingerne viser.”

”2021 var et stærkt år for kunderne og Danica Pension. Kunderne har fået et af markedets højeste afkast, vi oplever en stor vækst som følge af vores stærke, samlede værditilbud, og vi har nedbragt antallet af skader blandt vores kunder.”Ole Krogh Petersen, adm. direktør i Danica Pension

Stor vækst i præmier

Præmieindbetalinger i Danica Pension i Danmark udgjorde 36.823 millioner kroner i 2021mod 27.878 millioner kroner i 2020. Det svarer til en stigning på 32,1 procent. Samlet for Danica Pension-koncernen steg præmieindbetalingerne i 2021 med 43 procent fra 30.250 millioner kroner til 43.180 millioner kroner.

”Vi er glade for, at så mange kunder har valgt Danica Pension. Det skyldes, at kunderne hos os får ét stærkt, samlet værditilbud, der består af proaktiv og tryghedsskabende rådgivning, attraktive afkast efter omkostninger, konkurrencedygtige priser, stort fokus på bæredygtighed i vores investeringer og stærke sundhedsløsninger. Det handler altså om den samlede kvalitet, vi kan levere til vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Væksten er lønsom, og det er afgørende for os. Vi er også ydmyge i forhold til, at det er en stor tillidserklæring til os fra rigtig mange kunder, og det ser vi frem til at leve op til,” siger Ole Krogh Petersen.

Danica Pension-koncernens samlede pensionsformue (AUM) er vokset med 39 milliarder kroner det seneste år til 504 milliarder kroner.

Afkast i toppen af markedet til kunderne

Danica Pensions kunder fik igen i 2021 et af markedets bedste afkast efter omkostninger. Kunder med Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pension fik i 2021 et afkast på 17,8 procent.

”Gode afkast bidrager til at skabe økonomisk tryghed om pensionisttilværelsen, og derfor glæder det os, at vi igen i år har leveret et afkast i den absolutte top efter omkostninger,” siger Ole Krogh Petersen.

Danica Pensions kunder med middel risiko og 20 år til pension har over de seneste tre år fået et samlet afkast på 54,3 procent efter omkostninger, hvilket er det bedste blandt alle pensionsselskaber.

”Pensionsopsparing og –investering er langsigtet. Derfor er vi glade for, at vi nu over flere år har leveret rigtig gode afkast i toppen af markedet til vores kunder. Vi har en robust investeringsstrategi, som jeg tror på også fremover vil levere attraktive afkast i toppen af markedet til Danicas kunder,” siger Ole Krogh Petersen og tilføjer, at man dog ikke kan forvente lige så gunstige finansielle markeder i de kommende år, hvilket Danica Pensions portefølje er indstillet efter.

Forbedring af syge- og ulykkesresultatet

Underskuddet på Danica Pensions syge- og ulykkesforretning i Danmark var i 2021 på 465 millioner kroner mod 641 millioner kroner i 2020. Underskuddet er altså forbedret med 176 millioner kroner svarende til 27 procent. Den forbedrede syge- og ulykkesforretning skyldes både et forbedret investeringsresultat, samt en forbedring af selve forretningsområdet, hvor der i 2021 var færre skader end i samme periode sidste år. Endelig er forbedringen et resultat af, at Danica Pension er lykkedes med at få flere kunder tilbage i arbejde via behandlingstilbud, og blandt andet derfor ser flere reaktiveringer.

Resultatet i 2021 er desuden negativt påvirket af en udgift på 327 millioner kroner til eventuel yderligere pensionsafkastskat på syge- og ulykkesområdet. Dermed har Danica Pension samlet set i 2020 og 2021 indregnet en udgift på 685 mio. kroner til at dække en eventuel yderligere pensionsafkastskat for skatteårene 2017 – 2021.

”Det glæder os først og fremmest, at vi gennem vores investeringer i vores sundhedsløsninger og på skadeområdet er lykkedes med at bidrage til, at færre af vores kunder bliver langtidssyge og flere kommer hurtigere tilbage til arbejdet. Det er en stor fordel for den enkelte, for virksomhederne, for samfundet og også for vores bundlinje,” siger Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Vores arbejde med at forebygge alvorlig sygdom og at få flere kunder tilbage i arbejde, bidrager til at skabe den balance, som vi sigter imod at opnå i forhold til den nye SUL-bekendtgørelse, der er trådt i kraft den 1. januar 2022. Dog er coronaen og eftervirkningerne herfra, især på det mentale område, fortsat en ubekendt faktor, hvor vi endnu ikke kan forudse, hvad det kommer til at betyde for vores kunder. Vi er dog sikre på, at vi også her har det rette fokus, når det kommer til forebyggelse og den tidlige indsats, så vi kan få nedbragt sygefraværet hos vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen.

Nye sundhedsløsninger har været en stor succes

I 2021 lancerede Danica Pension en række helt nye sundhedsløsninger til kunderne. Det betyder, at kunder i Danica Pension nu kan få hurtig, nem og online adgang til psykolog, læge og diætist uden henvisning og via få klik på computeren eller mobiltelefonen. Og kunderne har taget rigtig godt imod de nye løsninger, idet 8.800 kunder har modtaget konsultationer i 2021. Særligt positivt er, at de nye løsninger får personer til at søge hjælp, som ellers ikke ville have søgt hjælp. Således svarede 40 procent af brugerne af vores psykologhjælp, at de ikke ville have søgt hjælp, hvis ikke vores online sundhedsløsning var en mulighed. Tilsvarende tal for vores online læge- og diætistservice var henholdsvis 21 procent og 64 procent. Ligeledes er det positivt, at mænd i langt højere grad benytter vores psykologservice, end de gør i samfundet i øvrigt.

”Det er vigtigt, at vi med nye, enkle og innovative løsninger på sundhedsområdet hjælper mange flere kunder, og vi hjælper dem, inden problemerne vokser sig større. Og så er jeg rigtig glad for, at vi nu hjælper kunder, som ellers aldrig har henvendt sig for hjælp. Jeg er overbevist om, at det bliver en vigtig faktor i forhold til at nedbringe sygefraværet yderligere hos vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen.

Nye målsætninger for investeringer i den grønne omstilling

I løbet af 2021 øgede Danica Pension investeringerne i den grønne omstilling med 24 procent fra 27 milliarder kroner til 33,5 milliarder kroner. Dermed nåede Danica Pension sin målsætning om at have 30 milliarder kroner investeret i den grønne omstilling senest i 2023 før tid. Derfor er målsætningen om at have 50 milliarder kroner investeret i den grønne omstilling i 2025 nu rykket to år frem. Danica Pensions ambition er nu at have investeret mindst 50 milliarder kroner i den grønne omstilling allerede inden udgangen af 2023.

”Der er brug for handling her og nu, hvis vi skal bremse klimaforandringerne, inden det er for sent. Her har vi som pensionsselskab et stort ansvar, og vi er overbeviste om, at vi i de kommende år kan bidrage til at sætte endnu mere fart på den grønne omstilling, samtidig med at vi leverer attraktive afkast til vores kunder,” siger Ole Krogh Petersen og påpeger, at Danica Pension siden udgangen af 2019 har mere end tredoblet investeringerne i den grønne omstilling fra ca. 10 milliarder kroner til 33,5 milliarder kroner i dag, samtidig med at kunderne har fået attraktive afkast.

”Vi har valgt at få ekstern verifikation af vores investeringer i den grønne omstilling. Samtidigt er det vores ambition over tid at overgå til at følge EU’s nye taksonomi, når vi skal sætte fremtidige mål. Hvornår og hvordan dette vil ske, vil afhænge af, at taksonomiens kriterier modnes yderligere, og at vi generelt får bedre data til at vurdere, hvorvidt aktiviteter lever op til taksonomien,” siger Ole Krogh Petersen.

Milliarder kroner
20212020
Indbetalinger43,230,3
Heraf indbetalinger i Danmark (fortsættende aktiviteter)36,827,9
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix
med middel risiko og 20 år til pensionering, procent
17,89,5
Afkast af kundemidler
– Danica Pension Traditionel, procent
 0,0 6,0
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter
ændring i merhensættelser, procent
5,23,1
Resultat før skat, millioner kroner,
fortsættende aktiviteter
2.0781.700
Pensionsformue504465

Hent pressemeddelelsen som PDF her

Press release in English


For mere information kontakt presseansvarlig Nikolai Johnsen på +45 23 32 11 63 eller nikjo@danicapension.dk