Danica Pension opnåede i første halvår af 2023 en vækst i indbetalinger på 8,9 procent i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat  er på 689 millioner kroner mod et resultat før skat på -519 millioner kroner for samme periode sidste år. Udviklingen skyldes primært, at de finansielle markeder i starten af 2023 har givet pæne, positive afkast til Danica Pensions investeringer.

Administrerende direktør Søren Lockwood udtaler:

Vi har et godt momentum, hvor vi leverer værdi til vores kunder i form af markedets bedste sundhedsløsninger, stærke, langsigtede afkast efter omkostninger, proaktiv rådgivning og fokus på bæredygtige investeringer. Det gør det ekstra tilfredsstillende at kunne fremvise både et solidt overskud og en pæn vækst.
   

Vækst i præmieindbetalinger

Danica Pensions bruttopræmier steg i første halvår med 8,9 procent fra 18.408 millioner kroner til 20.051 millioner kroner. 

Virksomhedskunderne efterspørger i stigende grad den samlede pakke, de kan få hos os, og set over en flerårig periode ser vi en klar tendens til kontinuerlig vækst. Ved at lytte til kundernes behov har vi tilpasset vores løsninger til at passe bedst muligt på kundernes investeringer og deres helbred, og det bliver der kvitteret for i markedet,” siger Søren Lockwood.

Stabile markeder giver kunderne positive afkast

Vores langsigtede investeringsstrategi har i starten af 2023 givet vores kunder pæne afkast i en periode med markante udsving på markederne. Jeg glæder mig over, at det samme er tilfældet over en femårig periode, der viser, at vores kunders penge bliver forvaltet med omtanke, og at vores portefølje er sammensat klogt,” siger Søren Lockwood.

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på 6,1 procent i årets første seks måneder. Den samme type kunde har over de seneste 5 år fået et afkast på 33 procent efter omkostninger.

Investeringer i grøn omstilling nærmer sig milepæl

For at bidrage yderligere til et klimavenligt samfund har Danica Pension en ambition om at investere 50 mia. kr. i den grønne omstilling inden udgangen af 2023. Danica Pension har øget investeringerne i den grønne omstilling fra 37,7 mia. kr. ultimo december 2022 til 49 mia. kr. ultimo juni 2023. Stigningen skyldes blandt andet øgede investeringer i grønne obligationer og øget værdi af aktieinvesteringer i grøn omstilling.

Et investeringsmål på 50 milliarder kroner i grøn omstilling er et meget ambitiøst niveau, og efter et 2022 med kraftigt faldende markedet, var det bestemt ikke givet, at vi ville nå målet. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i 2023 har taget syvmileskridt på området, og det viser, at vi er meget opsatte på at udfylde vores rolle som en investor, der tager ansvar for vores omverden,” siger Søren Lockwood. 

Syge- og ulykkesforretning med flere skader 

Resultatet af syge- og ulykkesforretningen er negativt påvirket af en stigning i antallet af nye skader. Danica Pension har igennem en længere periode haft en positiv udvikling inden for syge- og ulykkesforretningen, ikke mindst drevet af Danicas store fokus på at hjælpe vores kunder tilbage i arbejde gennem en forbedret, helhedsorienteret indsats på alle sundhedsområder inden for behandling og forebyggelse. Danica Pension kan imidlertid konstatere, at den generelle samfundsudvikling, hvor der over de seneste år er set væsentlige stigninger i antallet af danskere på sygedagpenge og i jobafklaring- og ressourceforløb, nu også afspejles i den underliggende skadesudvikling i Danica Pensions egen bestand.

Danica Pension havde i første halvår 2023 et risiko- og omkostningsunderskud på syge- og ulykkesforretningen på 261 mio. kr. mod et underskud på 88 mio. kr. i første halvår 2022. Udviklingen skyldes først og fremmest den føromtalte udvikling i antallet af nye skader.

At danskerne i høj grad vender sig imod private sundhedsforsikringer understøttes også af, at antallet af kunder med sundhedsforsikring er steget med 30 procent over det seneste halvandet år og nu har rundet 200.000. Efterspørgslen på Danica Pensions sundhedspakke er fortsat meget høj, og her har antallet af kunder rundet 150.000, hvilket er en vækst på cirka 50 procent over halvandet år.

Vi kan se, at danskerne i højere grad efterspørger og gør brug af deres private sundhedsforsikringer. For vores vedkommende betyder det et øget pres på vores sundhedsindsats, når flere i samfundet bliver ramt af sygdom. Men jeg glæder mig over, at vi nu dækker langt flere kunder, som vi på den måde kan hjælpe igennem vores sundhedsløsninger, der er sat op til at yde en indsats med kundens behov i fokus ,” siger Søren Lockwood.  

Tidlig sundhedsindsats i høj efterspørgsel

Antallet af konsultationer i Danica Pensions ’Sundhedspakke’ steg med 33 procent i halvår i forhold til samme periode i 2022 og talte 16.908 konsultationer, hvilket er et klart udtryk for, at den danske befolkning efterspørger muligheden for en hurtig og tidlig sundhedsindsats. Tilfredshedsgraden med løsningen ligger fortsat højt på 93 procent.
Sundhedspakken blev lanceret i starten af 2021 som et ekstra, forebyggende element, der har til formål at få kunderne til at benytte sig af læge, psykolog og diætist online, inden problemerne vokser sig større og til eventuelle, alvorlige skader. 

Sundhedspakken giver vores kunder et ekstra lag af tryghed, fordi de kan henvende sig med selv de mindste bekymringer, før de vokser sig store. Vi kan jo se på den konstant stigende efterspørgsel, at kunderne virkelig kan bruge den tilgang i deres hverdag,” siger Søren Lockwood.
 1. halvår 2023    1. halvår 2022    
Indbetalinger, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner20,118,4
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pensionering, procent6,1-14,3
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent0,2-13,5
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent
0,8-5,8
Resultat før skat, fortsættende aktiviteter, millioner kroner
689-519
Pensionsformue, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner428415

Hent pressemeddelelsen som PDF her
Press release in English


For mere information kontakt presseansvarlig Nikolai Johnsen på +45 23 23 11 63 eller nikjo@danicapension.dk.