Danica Pensions resultat før skat af fortsættende aktiviteter i årets første ni måneder er et underskud på 2.203 millioner kroner. Resultatet er påvirket af nedskrivning af goodwill på DKK 1.627 millioner kroner fra købet af SEB Pension i 2018 og den negative udvikling på de finansielle markeder i de første ni måneder af 2022, samt en forventet kompensation til kunder for uoverensstemmelse i betingelserne i Danica Balance-produktet.

Nedskrivning af goodwill er sket som følge af uroen på de finansielle markeder og en stigende diskonteringsrente. Den underliggende forretning er dog fortsat sund, og der er stadig bedring i forsikringsdelen af syge- og ulykkesforretningen.

Danica Pension oplevede i første halvår af 2022 et mindre fald i indbetalinger på 0,8 procent i forhold til samme periode sidste år efter en vækst i indbetalinger på 32 procent i 2021. De løbende indbetalinger steg med 8,5 procent i årets første ni måneder.

Adm. direktør Søren Lockwood udtaler:

”Jeg fokuserer på det positive i vores regnskab, hvor vi fortsat ser en sund, underliggende forretning, som er den, vi arbejder på at forbedre dag til dag. Men den stigende inflation og hastigt voksende renter har desværre ført til negative investeringsresultater for danske pensionsopsparere og dermed også vores kunder. De faldende finansielle markeder er sammen med den tekniske nedskrivning af goodwill årsagerne til, at vores resultat før skat er faldet og negativt.”


Negative afkast i årets første ni måneder

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på -16,2 procent i årets første 9 måneder. Den samme type kunde har over de seneste tre år fået et afkast på 12,5 procent efter omkostninger. De negative afkast i år kommer på baggrund af den ulykkelige krig i Ukraine, kraftigt stigende inflation og markante renteforhøjelser på meget kort tid.

”De globale markeder har nu været nedadgående i de første ni måneder af året, og alle aktivklasser har været ramt af negative afkast. Det har betydet, at Danicas kunder i markedsrente har fået negative afkast. Men vi må huske på, at pension er en langsigtet disciplin, hvor vi stadig har leveret pæne afkast over de seneste efter tre år. Vi råder derfor fortsat vores kunder til at holde fast i deres udgangspunkt, og vi holder fast i vores investeringsstrategi, hvor vores klare ambition er at levere langsigtede afkast i toppen af markedet i de kommende år,” siger Søren Lockwood.


Syge- og ulykkesforretning

Det underliggende syge- og ulykkesresultat er forbedret i forhold til sidste år og er nu tættere på at balancere. I årets første ni måneder er underskuddet på 113 millioner kroner, mens underskuddet i samme periode sidste år var på 270 millioner kroner.

Som en del af den løbende investering i forebyggelse på sundhedsområdet, henviste Danica Pension i tredje kvartal 60 procent flere kunder til forebyggende behandlingstilbud, end året før. Danica Pension har haft succes med at forebygge længevarende sygefravær gennem udvidede behandlingsforløb, og det er forventningen, at denne ekstra investering i kundernes sundhed, på lang sigt vil vise sig at være gavnligt både for kundernes sundhed og for den samlede forretning.

”Vi er på rette vej på syge- og ulykkesområdet, og vores kunder får i dag både mere og bedre behandling, end for tre år siden. Det stærke ved denne position er, at vores indsats ser ud til at være lønsom, både fordi vi regner med, at vores behandling sætter sig som færre langtidssygemeldinger, men også fordi vi har opbygget en position i markedet, hvor virksomhedskunderne efterspørger kvaliteten i vores sundhedsløsninger til deres medarbejdere,” siger Søren Lockwood.

Da investeringsresultatet på syge- og ulykkesområdet i årets første 9 måneder som følge af de negative finansielle mar-keder er forværret med 804 millioner kroner og er gået fra et overskud på 47 millioner kroner til et underskud på 757 millioner kroner, er det samlede underskud på syge- og ulykkesområder gået fra 223 millioner kroner til 870 millioner kroner.


Fald i præmieindbetalinger

Efter en lang periode med kraftig vækst i præmieindbetalinger, har Danica Pension i tredje kvartal oplevet et fald i indbe-talinger på 0,8 procent i forhold til samme periode sidste år.

Danica Pensions bruttopræmier faldt i årets første ni måneder med 0,8 procent fra 26.570 millioner kroner til 26.360 millioner kroner. Faldet kommer dog efter et højt niveau i 2021, hvor Danica Pension opnåede en vækst i præmieindbetalinger på 32 procent. De løbende præmier steg i tredje kvartal med 8,5 procent i forhold til samme periode sidste år.

”Vi har en stærk position i markedet. De senste år har vi oplevet høj lønsom vækst og vores fokus er fortsat at investere i at have stærkt, samlet værditilbud. Det består af tryghedsskabende rådgivning, attraktive langsigtede afkast efter om-kostninger, fokus på ansvarlige investeringer og markedets bedste sundhedsløsninger,” siger Søren Lockwood.


100 millioner investeret i forebyggelse på sundhedsområdet

Alene i årets første ni måneder har der været over 18.000 behandlinger ved online læge, psykolog og diætist gennem Danica Pensions ’Sundhedspakke’, og det er en stigning på 76 procent i forhold til samme periode sidste år.

Sundhedspakken blev lanceret i starten af 2021 som et ekstra, forebyggende element, der har til formål at få kunderne til at benytte sig af læge, psykolog og diætist online, inden problemerne vokser sig større og til eventuelle alvorlige skader. Løsningen har en meget høj tilfredshedsprocent på 95 procent fra kunderne år til dato, og vi ser også en fortsat stigning i brugen, hvor mange af kunderne ikke ville have modtaget hjælp uden Sundhedspakken.

Det er fortsat Danica Pensions ambition, at en tidlig indsats fra sundhedspersonalets side vil reducere langtidssygdomme, og at det i sidste ende vil have en positiv effekt på vores helbred og ulykkesresultater.

Derudover har Danica Pension over en årrække investeret i at skabe en forbedret og gennemgribende, forebyggende indsats på hele sundheds- og skadesområdet. Over de kommende fem år vil Danica Pension investere yderligere 100 millioner kroner i forebyggelse inden for sundhedsområdet, der blandt andet skal gå til udvikling af brugervendte, digitale tjenester og flere ansættelser:

”Når vi skal skabe fremtidens sundhedsløsning, handler det for os i høj grad om at have de dygtigste medarbejdere til at hjælpe vores kunder med at holde sig raske, og det vil vi nu investere i. Vi har opbygget flere års erfaring og en særlig metode til at holde folk fra langtidssygdom især inden for det mentale område, og den erfaring skal vi udvide til også at komme vores kunder med fysiske skader til gode,” siger Søren Lockwood.


Robust solvensdækning

Danica-koncernens solvensdækning udgør ultimo tredje kvartal 196 procent og koncernen har således forsat en solid overdækning.

”I en tid hvor man kan forvente et ekstra fokus på branchens modstandsdygtighed over for svingende markeder, glæder det mig, at vi har en stærk solvensdækning, hvor vi som en del af en stærk koncern, står særdeles robust i markedet”, siger Søren Lockwood.

 Q3 2022Q3 2021
Indbetalinger, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner26,426,6
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pensionering, procent-16,211,6
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent-17,1-0,9
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent
-7,4
4,3
Resultat før skat, fortsættende aktiviteter, millioner kroner
-2.203
1.635
Pensionsformue, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner404
461

Hent pressemeddelelsen som PDF her
Press release in English


For mere information kontakt presseansvarlig Nikolai Johnsen på +45 23 23 11 63 eller nikjo@danicapension.dk.