Danica Pensions resultat før skat af fortsættende aktiviteter er i første halvår et underskud på 202 millioner kroner inklusiv en gevinst fra salget af den norske forretning på 415 millioner kroner mod et positivt resultat før skat på 971 millioner kroner for samme periode sidste år. Faldet i resultatet før skat skyldes alene et markant negativt investeringsresultat som følge af nedgang på de finansielle markeder over hele verden. I den anden retning trækker fremgang i den underliggende forretning, et kraftigt forbedret forsikringsresultat på syge- og ulykkesområdet, samt salget af den norske forretning. Danica Pension opnåede i første halvår af 2022 en vækst i indbetalinger i Danmark på 5,9 procent i forhold til samme periode sidste år, og det er efter en vækst i indbetalinger på 32 procent i 2021. De løbende indbetalinger voksede med 8,8 procent i årets første seks måneder i forhold til samme periode sidste år.

Adm. direktør Søren Lockwood udtaler:

”Vores underliggende drift er fortsat rigtig fin, og vi fortsætter vores lønsomme vækst. Samtidig er forsikringsdelen af vores syge- og ulykkesområde i bedring, fordi vi med en stor og tidlig indsats er lykkedes med at bidrage til, at færre af vores kunder er blevet langtidssyge. Første halvår har også for Danica Pension – som resten af samfundet – været præget af den ulykkelige krig i Ukraine. Det har sammen med stigende inflation og hastigt voksende renter ført til negative investeringsresultater for danske pensionsopsparere og dermed også vores kunder. De faldende finansielle markeder er også årsagen til, at vores resultat før skat er faldet og negativt.”


Fortsat vækst i præmieindbetalinger

Danica Pensions bruttopræmier i Danmark voksede i årets første seks måneder med 5,9 procent fra 17.382 millioner kroner til 18.408 millioner kroner Væksten kommer efter et 2021, hvor Danica Pension opnåede en vækst i præmieindbetalinger på 32 procent. De løbende præmier i Danmark steg i første halvår med 8,8 procent i forhold til samme periode sidste år.

”Vi har et stærkt samlet værditilbud, som består af tryghedsskabende rådgivning, attraktive langsigtede afkast efter omkostninger, fokus på ansvarlige investeringer og markedets bedste sundhedsløsninger. Det fører til, at vi står stærkt i markedet og bliver valgt til af kunderne.”Søren Lockwood, adm. direktør i Danica Pension

”Vi har et stærkt samlet værditilbud, som består af tryghedsskabende rådgivning, attraktive langsigtede afkast efter omkostninger, fokus på ansvarlige investeringer og markedets bedste sundhedsløsninger. Det fører til, at vi står stærkt i markedet og bliver valgt til af kunderne. Vi er derfor fortsat med at have en pæn og lønsom vækst, efter vi sidste år havde meget høj vækst. Det er vi meget tilfredse med,” siger Søren Lockwood.


Negative afkast i årets første seks måneder

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på -14,3 pct. i årets første seks måneder. Den samme type kunde har over de seneste tre kalenderår fået et afkast på 54,2 procent efter omkostninger. De negative afkast i år kommer på baggrund af den ulykkelige krig i Ukraine, kraftigt stigende inflation og markante renteforhøjelser på meget kort tid.

”Vi råder vores kunder til at have is i maven, og vi holder fast i den investeringsstrategi, der har givet kunderne markedets bedste afkast efter omkostninger i de seneste tre kalenderår”Søren Lockwood, adm. direktør i Danica Pension

”Det har været et meget turbulent halvår, som vi sjældent har set lignende på de finansielle markeder. Alle aktivklasser har været ramt af negative afkast, og det har også betydet, at Danicas kunder i markedsrente har fået negative afkast. Det er værd at huske, at investering af pension er langsigtet, og selvom det naturligvis er rigtig ærgerligt, at pensionskunderne har fået negative afkast i årets første seks måneder, er det vigtigt at huske, at det kommer efter tre år, hvor de samme kunder har fået meget høje afkast efter omkostninger. Vi råder vores kunder til at have is i maven, og vi holder fast i den investeringsstrategi, der har givet kunderne markedets bedste afkast efter omkostninger i de seneste tre kalenderår. Det er også vores klare ambition at levere langsigtede afkast i toppen af markedet i de kommende år,” siger Søren Lockwood.


Underliggende syge- og ulykkesforretning forbedret

Det underliggende syge- og ulykkesresultat er i årets første seks måneder forbedret markant. I første halvår 2022 var underskuddet 88 millioner kroner, mens underskuddet i samme periode sidste år var på 464 millioner kroner. Den kraftige forbedring kommer primært af, at der er 25 procent færre skader hos kunderne end for tre år siden, og at det samtidig er lykkedes at få 10 procent flere tilbage i arbejde end for et år siden.

Da investeringsresultatet på syge- og ulykkesområdet i første halvår som følge af de negative finansielle markeder er forværret med 773 millioner kroner og er gået fra et overskud på 109 millioner kroner til et underskud på 664 millioner kroner, er det samlede underskud på syge- og ulykkesområder gået fra 355 millioner kroner til 752 millioner kroner.

”Vi har nu markant færre langtidssygemeldinger hos vores kunder, og vi får flere tilbage i arbejde. Det er meget glædeligt for kunderne, virksomhederne, samfundet og også for vores bundlinje.”Søren Lockwood, adm. direktør i Danica Pension

 

”Vi glæder os over, at vi har knækket kurven. Vi har nu markant færre langtidssygemeldinger hos vores kunder, og vi får flere tilbage i arbejde. Det er meget glædeligt for kunderne, virksomhederne, samfundet og også for vores bundlinje. De gode resultater kommer som følge af markante initiativer og investeringer, som vi har foretaget inden for sundhed og forebyggelse gennem de sidste år, og at kunderne i høj grad benytter sig af vores nye sundhedsløsninger som online adgang til psykolog, læge og diætist, og at vi har skræddersyet vores behandling af kundernes sygdomme, så de tager udgangspunkt i, hvad kunderne har brug for, og ikke kun hvad de har ret til” siger Søren Lockwood og fortsætter:

”Det er selvfølgelig ærgerligt, at de kraftigt faldende finansielle markeder trækker vores samlede syge- og ulykkesresultat ned, men vi er tilfredse med, at vi kommer til at leve op til den nye bekendtgørelse fra Finanstilsynet om, at det underliggende resultat på området skal være i balance,” siger han.


Kraftig stigning i brugen af online psykolog og læge

Alene i årets første seks måneder har der været 12.664 behandlinger ved online læge, psykolog og diætist via Sundhedspakken. Det er en stigning på 88 procent i forhold til samme periode sidste år. Der har særligt været en stor stigning på brugen af online læge og psykolog.

Sundhedspakken blev lanceret i starten af 2021 som et ekstra, forebyggende element, der har til formål at få kunderne til at benytte sig af læge, psykolog og diætist online, inden problemerne vokser sig større og til eventuelle alvorlige skader.

Derudover har Danica Pension over en årrække investeret i at skabe en forbedret og gennemgribende, forebyggende indsats på hele sundheds- og skadesområdet. Det har altså ført til, at antallet af nye skader for kunder med tab af erhvervsevne er faldet 25 procent over de seneste tre år.

”Vi har de seneste tre år investeret massivt i at give vores kunder en tidligere og mere omfattende indsats på sundhedsområdet. Vi kan se, at kunderne har taget rigtig positivt imod mulighederne, og at den forebyggende og tidlige indsats virker. Det klareste eksempel på det er, at vi har opnået et markant fald i antallet af nye skader inden for for tab af erhvervsevne,” siger Søren Lockwood.


En kvart million kunder har nu taget et PensionsTjek

I år har antallet af Danica-kunder, som har taget et PensionsTjek rundet 250.000. Det er en stor milepæl, da PensionsTjekket giver kunderne et overblik over deres pensions- og forsikringsløsninger og på den måde skaber tryghed her og nu, samt for fremtiden. Det er samtidig glædeligt, at antallet af PensionsTjek stiger år for år.

”Det har i mange år været et stort satsningsområde for os, at vores kunder skal have tryghed om deres pensions- og forsikringsløsninger. Til det er PensionsTjekket helt essentielt, da det kommer med klare anbefalinger, og det også ofte følges op af personlig rådgivning. Vi kan også se, at flere af vores kunder nu er rigtigt dækket på både pension og forsikring i forhold til, hvad de var tidligere, og det er vi meget tilfredse med, da det er helt essentielt for deres pensionisttilværelse, og hvordan de kan leve, hvis uheldet er ude” siger Søren Lockwood og peger på, at en af hovedårsagerne til dette er, at Danica Pension gennem mange år proaktivt har kontaktet kunderne, når der er sket ændringer i deres liv, som har betydning for deres pensions- og forsikringsløsninger.


1. halvår 2022
1. halvår 2021
Indbetalinger, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner
18,4
17,4
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pensionering, procent
-14,3
9,6
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent
-13,5
-1,3
 Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent -5,8  3,1
 Resultat før skat, fortsættende aktiviteter, millioner kroner -617  971
Pensionsformue, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner 415 460

 

 

Hent pressemeddelelsen som PDF her

Press release in English

 

For mere information kontakt kommunikations- og marketingdirektør Tim Smidemann på +45 23 48 26 51 eller tism@danicapension.dk