Kontorenten er den rentesats, som opsparingen i Danica Traditionel forrentes med. Vi fastsætter kontorenten og kan ændre den løbende. 

Forhøjelsen af kontorenten fra den 1. september 2023 sker som følge af den aktuelle økonomiske situation, resultatet af vores investeringer og vores forventninger til fremtiden for denne rentegruppe.

Herunder ser du kontorenten i alle rentegrupper i Danica Traditionel, ligesom vi har samlet en række spørgsmål og svar. Hvis du har andre spørgsmål, eller ønsker rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontorenter i procent i Danica Traditionel rentegrupper (før PAL-beskatning) efter den 1. september 2023. Den aktuelle ændring er fremhævet.


Rentegruppe C1 3 4
Kontorente pr. 1. april 2023 0,0 1,0 2,5 3,5 8,0
 Kontorente pr. 1. september 2023 0,0 2,0 2,5 3,5 8,0
Rentegruppe DCD1D2  D3 D4
 Kontorente pr. 1. juli 2022 0,0 0,0 3,0 4,0 6,0

Vi skriver direkte til kunder, der er omfattet af ændringen

I slutningen af august 2023 sender vi en mail til de kunder, der er omfattet af ændringen.

Du kan også fra den 29. august 2023 se ændringen i netpension og Mobilpension, og i netpension kan du også se, hvilken rentegruppe din pensionsordning er i.

 

Hvorfor ændrer Danica Pension kontorenten i rentegruppe 1 i Danica Traditionel?

Forhøjelsen af kontorenten sker som følge af den aktuelle økonomiske situation, resultatet af vores investeringer og vores forventninger til fremtiden for denne rentegruppe.

Hvorfor ændres kontorenten ikke i de øvrige rentegrupper?

I rentegruppe D1 er kontorenten fortsat 0 procent, da vores samlede vurdering af den aktuelle økonomiske situation, resultatet af vores investeringer og vores forventninger til fremtiden er, at vi ikke kan forhøje kontorenten i denne rentegruppe på nuværende tidspunkt. I de øvrige rentegrupper har vi fortsat attraktive kontorenter, og afkastet i 2023 giver ikke her anledning til at ændre kontorenterne.

Hvad betyder den ændrede kontorente for mig som kunde?

Kontorenten er den rente, du får forrentet din opsparing i Danica Traditionel med. Når vi sætter kontorenten op, betyder det, at din pensionsopsparing vil få tilskrevet en højere rente. Og omvendt hvis kontorenten bliver sat ned, vil din pensionsopsparing få tilskrevet en lavere rente.

Skal jeg foretage mig noget efter ændringerne?
Nej, du skal ikke gøre noget. Vi anbefaler fortsat, at vores kunder, der har pensionsopsparing i Danica Traditionel, beholder deres nuværende pensionsordning i Danica Traditionel, fordi det er et godt produkt for kunder, der ønsker en høj grad af sikkerhed. Hvis du vil høre mere om dine muligheder og vores anbefalinger, kan du booke et møde med en af vores rådgivere.

Hvem fastsætter reglerne for placering i rentegruppe?
Det er Finanstilsynet, der har fastlagt fælles brancheregler for, hvordan opsparing i traditionelle opsparingsprodukter skal opdeles i rentegrupper, og hvornår der skal ske skift af rentegruppe. Du kan læse mere om opdelingen i rentegrupper her.

Du kan læse mere om at spare op med Danica Traditionel her