Danica Pension har nu rundet 700 familierådgivningssamtaler siden indførslen i oktober sidste år, og det hyppigste emne i samtalerne er det offentlige system Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til familiens barn.   

"Vores kunder er i vildrede, når det kommer til PPR-systemet og har i stigende grad brug for os til at hjælpe dem med at finde vej," siger Camilla Thind Sunesen, direktør for sundhedsudvikling i Danica Pension. ”  

Et stigende antal børn er de seneste år blevet henvist til psykiatrisk udredning eller diagnosticeret med en psykisk lidelse, og det har sat et pres på PPR-systemet, hvor ventetiden er blevet meget lang, forklarer Camilla Thind Sunesen. Men hun holder dog fast i, at en diagnose ikke nødvendigvis er det vigtigste at fokusere på: 

”Vores samfund er meget fokuseret på det enkelte barn som centrum for et psykisk problem. Men vores familierådgivning fokuserer på familien som en helhed og er lige så optaget af at skubbe lidt til forældrenes forestillinger om en løsning, som på børnenes umiddelbare udfordringer.”  

Udover rådgivning om PPR-systemet har kunderne benyttet muligheden for familierådgivning til at tale om konflikthåndtering, kommunikation og barnets udvikling. Det har givet en stigning på 28 procent i antallet af samtaler relateret til børns trivsel på tværs af alle online sundhedsløsninger.   

Samlet set mener Camilla Thind Sunesen, at succesen med familierådgivning er et udtryk for, at danskerne i dag forventer langt mere hjælp af deres arbejdsgiver til at kunne fungere i deres arbejdsliv: 

”I 2024 er alle moderne arbejdspladser fuldstændigt indforståede med, at medarbejderens familieliv skal fungere, før man kan fungere på arbejdet. Derfor er det også en naturlig udvikling, at vi som pensionsselskab tilbyder nye og meget brede sundhedsløsninger som familierådgivning til vores kunder.”  

700 samtaler med familierådgivning – det handler de om

  • 30 procent: samarbejde mellem forældre, institution, skole og PPR
  • 20 procent: Konflikthåndtering mellem børn og forældre
  • 15 procent: Kommunikation i familien
  • 5 procent: Børns udvikling

Fakta og tal 

I løbet af de seneste tre år har Danica Pension gennemført 5.500 samtaler på tværs af alle online sundhedseksperter relateret til børns trivsel.

Siden introduktionen af familierådgivning i oktober sidste år, har Danica Pension set en stigning på 28 procent i antallet af samtaler relateret til børns trivsel.

Om familierådgivning 

Kunder har haft mulighed for familierådgivning hos Danica Pension siden 1. oktober 2023. Det sker typisk gennem virksomhedsaftaler, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at tale med en række online sundhedseksperter i form af læge, psykolog, diætist, coach eller familierådgiver. Løsningen er udviklet som en tidlig og forebyggende indsats, hvor den enkelte kunde ikke behøver at anmelde en skade, men kan tage de små problemer i opløbet, inden de vokser sig store.

  

Læs mere om vores familierådgivning