Derfor mener vi, at Danmark bør have en national forebyggelsesstrategi, der sætter forpligtende målsætninger og kommer med konkrete forslag til, hvordan vi forbedrer danskernes generelle sundhed – ikke kun på kort sigt, men også mange år frem.

I august 2023 tog vi derfor initiativ til sammen med 21 andre organisationer at sende et åbent brev til sundhedsminister, Sophie Løhde, med en opfordring til at se på dette i de nuværende forebyggelsesforhandlinger på Christiansborg.
 
Helt konkret opfordrer vi til, at politikerne
  • Sætter ambitiøse mål og forpligtende målsætninger (ligesom på klimaområdet)
  • Fremlægger en national forebyggelsesstrategi for 2025-2035 med konkrete initiativer, der sikrer, at vi når målsætningerne
  • Nedsætter en ekspertgruppe, der årligt skal komme med forslag og rådgivning til regeringen om, hvordan vi opfylder de forpligtende målsætninger

Her kan du se, hvilke organisationer vi sendte det åbne brev i samarbejde med:

 

Vi vil dele vores viden – til glæde for flere danskere

I Danica Pension er vi gode til at forbygge langtidssygdom, og den viden, vi har, vil vi gerne give videre til glæde for endnu flere danskere.

”Vores arbejde har i høj grad fokus på, hvordan vi kan sætte et tidligt behandlingsforløb i gang, når vores kunder har brug for det, så vi forebygger den lange sygdomsperiode. Det har vi stor succes med. Over de seneste fire år har vi 20 procent færre kunder, som er blevet langtidssyge. Det potentiale skal udnyttes, og det ønsker vi at udbrede til endnu flere danskere,” siger vores administrerende direktør, Søren Lockwood.

Sundhedsministeren vil satse mere på forebyggelse

Sundhedsminister Sophie Løhde udtalte den 3. september 2023 til TV2.dk, at hun grundlæggende er enig og mener, at der helt klart skal satses mere på forebyggelse – særligt blandt børn og unge.